Kundportal

Dokumenttyp

Begreppet dokumenttyp används för att gruppera dokument med samma innehåll inom en och samma kategori. 

Ett obegränsat antal dokumenttyper kan definieras och användas samtidigt i systemet, inga begränsningar finns avseende hur många dokument som kan lagras inom en dokumenttyp.

Skapa/ändra dokumenttyper

För att visa befintliga dokumenttyper väljer man först företag och bolag i droplisterna överst på sidan

Klicka på knappen Visa för att visa en lista över befintliga dokumenttyper. Med hjälp av fälten Namn och Beskrivning kan du begränsa urvalet för de dokumenttyper du vill visa.

  • För att redigera en befintlig dokumenttyp klickar du på den aktuella dokumenttypen och formuläret för dokumnettypen öppnas.
  • För att skapa en ny dokumenttyp klickar du på knappen Ny och formuläret för att skapa en ny dokumenttyp visas.FältBeskrivning
NamnAnge det namn som ska identifiera dokumenttypen.
BeskrivningAnge en kompletterande beskrivning.
Dokumenttypen tillhör företaget
Här väljer du vilket företag som dokumenttypen ska tillhöra. En dokumenttyp kan bara kopplas till ett företag.
Dokumenttypen tillhör kategorinHär väljer du vilken kategori som dokumenttypen ska tillhöra. En dokumenttyp kan bara kopplas till en kategori.

Läs mer om delen Importkonfiguration i kapitlet Import.

Ta bort

Ta bort en dokumenttyp genom att klicka på den i listan och sedan klicka på Ta bort.