Kundportal

Företag

Begreppet företag innebär organisation/koncern - till vilken det kan finnas flera olika bolag/juridiska enheter kopplade. Det är alltså möjligt att installera flera olika kundorganisationer i MediusGo Contract.

För att visa vilka företag som finns upplagda, klicka på knappen Visa.

  • Om du vill redigera ett befintligt företag klickar du på Visa och sedan på det aktuella företaget och dialogrutan för underhåll visas.
  • Om du vill skapa ett nytt företag klickar du på knappen Ny och dialogrutan för att skapa ett nytt företag visas.

 

Samtliga fält som visas på formuläret för företag är obligatoriska.

FältBeskrivning
NamnAnge det namn som identifierar företaget. Detta kan utgöras av förkortning eller ett internt namn.
BeskrivningAnge det kompletta företagsnamnet.
Sökväg till dokumentarkivet

Här anges den önskade sökvägen till dokumentarkivet. I dokumentarkivet kommer alla dokument för detta företag att lagras i en struktur som MediusGo Contract skapar och äger.


Ta bort

Ta bort ett företag genom att klicka på det i listan och sedan klicka på Ta bort.