Kundportal

Användare

Väl alternativet Användare på sidan Organisation.

Välj företag och ev bolag i droplisterna överst på sidan


För att visa befintliga användare klickar du på knappen Visa. Med hjälp av fälten Signatur, Förnamn och Efternamn kan du begränsa urvalet för de användare du vill visa.

  • För att redigera en befintlig användare klickar du på den aktuella användaren och formuläret för användaren visas.
  • För att skapa en ny användare klickar du på knappen Ny och formuläret för att skapa en ny användare visas.


Information att fylla i på formuläret

FältBeskrivning
AktivMarkera om användaren ska vara aktiv. En användare som inte är markerad som aktiv kan inte logga in i systemet.
SpråkVälj vilket språk användaren ska arbeta i.
SignaturAnge vilken signatur som användaren ska vara kopplad till. Signaturen används (i kombination med lösenord) för att logga in i systemet.
FörnamnAnge användarens förnamn.
EfternamnAnge användarens efternamn.
LösenordAnge det lösenord som ska gälla i kombination med signatur vid inloggning.
MailadressAnge användarens mailadress. Denna mailadress används i systemet för att göra automatiska aviseringar/påminnelser när ett dokument i arkivet närmar sig ett förfallet bevakningsdatum.
FöretagVälj viket (eller vilka) företag som användaren ska vara behörig att arbeta med i systemet.

Administrationsbehörigheter för användaren

Administrationsbehörigheter tilldelas direkt per användare och per företag.

Välj ett företag i listan och ange vilka administrationsbehörigheter som användaren ska ha. Om en användare inte ska ha några administrationsbehörigheter kan dessa val utelämnas.

Ändra mailmottagare

På sidan Användare finns även knappen Ändra mailmottagare. Denna används för att enkelt kunna byta ut en användare som får automatiska aviseringar/påminnelser för registrerade dokument. Detta är användbart tex om en användare slutar eller byter arbetsuppgifter och inte längre ska ha dessa mail. Klicka på knappen Ändra mailmottagare, på formuläret som öppnas väljer man vilken användare som ska bytas ut och vem den nya mottagaren ska vara. 

Ta bort

Ta bort en användare genom att klicka på det i listan och sedan klicka på Ta bort.