Kundportal

Bolag

Med bolag avses juridisk enhet inom organisationen.

Vid installation i en organisation där endast ett bolag/juridisk person finns, kan bolagsbegreppet istället användas för att skapa ytterligare en strukturnivå för dokumenten, ett bolag kan därmed utgöras av avdelning eller andra verksamhetsrelaterade begrepp såsom produkt, marknadsområde eller liknande.


För att visa befintliga bolag väljer du först ett företag i droplisten i övre delen av fönstret och klickar sedan på Visa.

  • Om du vill redigera ett befintligt bolag klickar du på det aktuella bolaget och formuläret för bolaget visas.
  • Om du vill skapa ett nytt bolag klickar du på knappen Ny och formuläret för att skapa ett nytt bolag visas.


FältBeskrivning
Namn
Ange det namn som ska identifiera bolaget i systemet. Obligatorisk uppgift.
Beskrivning
Ange kompletterande beskrivning av bolaget.
Bolaget tillhör företaget
Här väljer du vilket företag som bolaget ska vara kopplad till. Ett bolag kan bara vara kopplad till ett företag som måste finnas upplagt i systemet.


Ta bort

Ta bort ett bolag genom att klicka på det i listan och sedan klicka på Ta bort.