Kundportal

Kontrollsteg i flödet

I MediusGo finns en funktion för att skapa regler som automatiskt styr vissa valda fakturor till separata kontrollsteg i arbetsflödet. Syftet med kontrollstegen är att utgöra en möjlighet för främst ekonomiavdelningen att kontrollera vissa utvalda fakturor utöver de standardmässiga Kontering/Sakgranskning/Attest.


Två kontrollsteg finns i flödet:

  • Kontroll före attest, innebär att fakturorna kontrolleras innan de skickas till attestant.
  • Kontroll efter attest, innebär att fakturorna skickas för kontroll efter att attestant har skickat dem för betalning.

Vilka fakturor som ska styras in till kontrollstegen avgörs utifrån de regler som sätts upp i administrationsverktyget Verksamhetsregler/Kontrollsteg i flödet.


Mottagare av fakturor i kontrollsteg

Mottagare av fakturor i kontrollstegen väljs när respektive regel skapas. Möjlighet finns att skapa egna verksamhetsunika gruppköer för respektive regel. Se mer i kapitlet Sätta upp kontrollsteg.


Kontroll före attest

Till steget Kontroll före attest skickas fakturor som efter kontering eller sakgranskning skickats till steget attest eller betalning.

Redigering av konteringsrader är möjlig om systemparametern AllowEditInInspect är satt till Ja.


Kontroll efter attest

Till steget Kontroll efter attest skickas fakturor som efter genomförd attest skickats för betalning.

Möjlighet att redigera konteringsrader i steget kan aktiveras via systemparametern AllowEditInApproval i administrationsverktyget. Som standard är denna parameter inte aktiverad vilket innebär att alla konteringsrader är låsta för att förhindra redigering. 


Roller kan ges behörighet att ändra kontering i detta steg utan att attestsignaturen försvinner, detta görs på rollformuläret, fliken Övriga behörigheter.


Skicka faktura från kontrollsteg

Fakturan skickas vidare på samma sätt som fakturor i andra steg:

  • Bocka i de fakturor du vill skicka vidare och klicka på Godkänn i arbetsköfönstret.
  • Öppna fakturan och skicka via Skicka-formuläret.