Kundportal

Skapa supportärende från fakturan

Har ni problem med en specifik faktura, klicka på knappen ovanför fakturinformationen och ett formulär öppnas som, när det skickats, registrerar ett ärende direkt i vår kundportal för den enskilda fakturan.

Knappen är endast synlig för fakturaadministratörer.


Formuläret öppnas med vissa fakturauppgifter förifyllda.

 1. Skriv vad ärendet gäller i Ämne.
 2. Beskriv ditt problem i meddelande.
 3. Klicka på Skicka. 


För snabbare hantering av ärendet!


Skriv in följande information i meddelandet beroende på vilket problem du har med fakturan:

Kontering:
 • Vilken/vilka konteringsrader gäller det?
 • Vad du vill göra?
 • Vad säger ev felmeddelande?
Sakgranskning/Attest:
 • Vilken/vilka konteringsrader gäller det?
 • Vilken/vilka användare gäller det?
 • Vad säger ev felmeddelande?
Kö för automatiska steg:
 • Vad står i kolumnen Överförd?
 • Om fakturan finns i ekonomisystemet ange Vernr, Ver.serie och Löpnr.

En bekräftelse på att vi mottagit ärendet kommer att skickas till din mailadress.

När supportärendet skickats kommer kuvertet på knappen bli blått och ett systemmeddelande skapas.


När ärendet är inskickat kan Du följa detta på MediusGo kundportal genom att klicka på Mina ärenden överst på denna sida.

Där kan Du öppna ärendet och komplettera med mer information.