Kundportal

Invänta kredit och koppling av kredit-debetfakturor

För att öka kontrollen av debetfakturor som ska krediteras finns en valfri funktion att använda i MediusGo för att markera debet-fakturor som ska krediteras och koppla samman dem med den efterkommande kreditfakturan. Denna funktion aktiveras via systemparametern UseInvoiceCredit.


Välj att debetfaktura ska krediteras

Om debetfaktura ska krediteras, görs markering av detta i samband med att fakturan skickas vidare till nästa steg på Skicka -formuläret. Bocka i rutan Fakturan ska krediteras innan Du klickar på Skicka.

Åtgärden påverkar inte fakturans normala handläggning (kontering, sakgranskning och attest) vilken alltid ska utföras.


Hantering av fakturor som markerats för att invänta kredit

Faktura som är markerad att invänta kreditering kommer inte att definitivbokas vid skickande för betalning, utan placeras istället i arbetskön Invänta kredit vilken normalt hanteras av ekonomipersonal.

I denna kö ligger debetfakturorna kvar och inväntar att kreditfakturan inkommer och att dessa kopplas samman.


Matchning av debet-kredit fakturor

När en kreditfaktura inkommer ska den kopplas samman med en väntande debetfaktura som finns i kön Invänta kredit.

Koppling av kredit/debet fakturor görs via knappen längst ner till höger i sektionen Fakturauppgifter.

Klicka på knappen följande formulär visas:


På formuläret finns två alternativ:

  • Debetfakturor som väntar på kreditfaktura används för att från en inkommen kreditfaktura koppla en debetfaktura som är märkt för att invänta en kreditering.
  • Alla fakturor under handläggning används för att koppla valfri faktura från samma leverantör - oavsett om fakturan är märkt för att kopplas till kredit enligt ovan.

Markera en faktura i någon av listorna och klicka på Koppla.


Därefter visas den kopplade fakturans fakturanummer i fältet Kopplad faktura under Fakturauppgifter, på resp. debet- och kreditfaktura.

Ta bort kopplingen mellan fakturorna genom att klicka på Ta bort.


Definitivbokning av debet och kopplad kreditfaktura

När den kopplade kreditfakturan har blivit konterad, sakgranskad och attesterad samt skickats för betalning ser systemet till att både kreditfakturan och den kopplade debetfakturan i kön Invänta kredit skickas samtidigt för definitivbokning och ingår därmed i samma betalningshantering i ekonomisystemet.