Kundportal

Handlägga fakturor som ersättare

När du är ersättare för en eller flera användare hittar du dessa i droplisten uppe till höger. I listan visas dessutom hur många fakturor respektive användare har i sin personliga kö.

Välj den användare vars fakturor du ska handlägga och dennes personliga kö visas.


De rättigheter du ärver från den du ersätter är följande:

  • Bolag
  • Köer
  • Attesträttigheter, men det är din egen signatur som används på konteringsraderna
  • Rätt att se sekretessfakturor hos den du ersätter
  • Ändra kontering utan att attestsignaturen försvinner
  • Sätta Betalspärr/Bokningsspärr på faktura

Du behåller din egen sökbehörighet och dina egna administrationsrättigheter.När du arbetar som ersättare kommer ikonen på droplisten att vara blå och visa namnet på den Du för tillfället arbetar som.


För att komma tillbaka till dina egna fakturor klickar Du på droplisten igen och väljer ditt namn överst i listan.


Hur Du lägger till andra användare som ersättare för dig kan Du läsa mer om i artikeln Lägga till Ersättare.