Kundportal

Starta om arkiverad faktura

Om det finns behov av att starta om en arkiverad (definitivbokad, makulerad eller annullerad) faktura i systemet gör man så här:


Klicka på Sök i den svarta kolumnen till vänster och sök fram den aktuella fakturan.

Klicka på knappen Starta om uppe till höger på fakturan. Fakturan startas då om i flödet och kan behandlas på nytt.


Om Du inte ser knappen kan det bero på två saker:

1. Fakturan ligger kvar i ett kopiasteg i MediusGo. Skicka kopian vidare och sök sedan fram den aktuella fakturan på nytt.

2. Du har inte har behörighet att starta om arkiverade fakturor. Denna behörighet ställs in på Rollformuläret, fliken Övriga behörigheter och heter "Tillåt rollen att starta om en arkiverad faktura". Läs mer om hur du ställer in den behörigheten i artikeln Roller och övriga behörigheter.