Kundportal

Factoringfakturor

Allmänt

För att leverantörsstatistik ska hållas oberoende av factoringleverantörer finns det möjlighet att ange både leverantören som ställt ut fakturan samt factoringleverantören som är betalningsmottagare på en och samma faktura.

Vid sökning av faktura från leverantör som använt factoringleverantör kommer den att återfinnas med den egentliga leverantörens namn.


Factoringleverantör i leverantörsregistret


Observera!


Hur factoringleverantör, dvs betalningsmottagare som inte är egentlig leverantör, hanteras i leverantörsregistret är beroende på ekonomisystem och integrationen mellan MediusGo och ekonomisystemet.

I vissa fall förs informationen om factoringleverantörer över automatiskt men om det inte gör det kan man markera dessa leverantörer i Leverantörsregistret i administrationsverktyget.

Är du osäker på hur det fungerar för ert ekonomisystem, kontakta oss genom att registrera ett supportärende i kundportalen.

För att markera en leverantör som factoringleverantör i administrationsverktyget gör man så här:

  1. Gå till menyalternativet Basregister – Leverantörer – Leverantörer, klicka på Visa och sedan på den leverantör som är aktuell.
  2. Bocka i rutan Factoring och klicka på Spara

Faktura från befintlig factoringleverantör i Leverantörsregistrering

Inkommande fakturor från factoringleverantörer (där factoringleverantören är en registrerad leverantör i leverantörsregistret) kommer automatiskt att skickas till kön Leverantörsregistrering.

När fakturan öppnas i Leverantörsregistreringen kommer den att se ut så här:

 

  1. Välj den egentliga leverantören bakom fakturan genom att skriva in detta i fältet Leverantör
  2. Skicka sedan fakturan vidare.


Lägga till factoringleverantör

Om factoringleverantör saknas på fakturan skriver man in namnet på den leverantören i fältet Leverantör och ett nytt fält visas till höger för att fylla i den bakomliggande leverantören.


Skicka vidare

När fakturan skickas vidare och inkommer till steget Ankomstregistrering (och även övriga efterkommande steg) kommer leverantörsinformationen i fakturafönstret att se ut enligt nedan:

I fältet Leverantörsnamn visas den bakomliggande leverantörens namn.

I fältet Factoring namn visas den betalningsmottagare som är kopplad till fakturan


Factoringleverantör i Ankomstregistreringen

För att byta eller ta bort factoringleverantör på en faktura som kommit längre in i flödet än Ankomstregistreringen måste fakturan först startas om på samma sätt som när en ”vanlig” leverantör måste bytas.


Lägga till factoringleverantör

Om factoringleverantör helt saknas på fakturan:

  1. Börja skriva namnet på factoringleverantören i fältet Leverantörsnamn, och välj i listan.
  2. Ett nytt fält visas på raden under med den factoringleverantör Du valt.
  3. Börja skriva namnet på den bakomliggande leverantören i fältet Leverantörsnamn, och välj i listan.


Byta factoringleverantör

För att byta factoringleverantör på fakturan skriver man in det nya namnet i fältet Factoring namn.


Ta bort factoringleverantör

För att ta bort en factoringleverantör från fakturan klickar man på krysset till höger i rutan.


Faktura från ny factoringleverantör

Inkommande fakturor från en ny factoringleverantör som inte finns i leverantörsregistret kommer efter import att skickas till Leverantörsregistrering på samma sätt som andra fakturor från nya leverantörer.

Efter att factoringleverantören registrerats i ekonomisystemets leverantörsregister, och uppdaterats med flaggning för factoring ska factoringleverantören kopplas till fakturan i MediusGo på samma sätt som för en befintlig factoringleverantör enligt ovan.