Kundportal

Sätta upp kontrollsteg

Ibland kan det vara bra att ha en extra kontroll på fakturor med exempelvis stora belopp eller en viss leverantör. I MediusGo finns möjligheten att skapa två kontrollsteg dit fakturor går antingen före eller efter attest. I det första stannar fakturorna mellan sakgranskning och attest och i det andra stannar fakturorna mellan attest och definitivbokning/betalning. Uppsättningen av kontrollsteg sker i två steg.


Skapa en kö

För att skilja ut de fakturor som ska kontrolleras skapas särskilda gruppköer dit fakturorna skickas. Det vanligaste är att ha en kö för Kontroll före attest och en kö för Kontroll efter attest men beroende på arbetssätt är det fullt möjligt att sätta upp flera olika köer om man tex vill ha kontroll på leverantörer i en kö och kontroll på kontering i en annan eller om man vill ha allt i samma kö.

 1. Gå till Organisation - Köer - Köer i administrationsverktyget och klicka på +Ny
 2. Ange namn och beskrivning och välj vilka roller som ska ha tillgång till kön.
 3. På fliken Steg är det två steg som är aktuella, Check som är för kontroll före attest och Approval som är för kontroll efter attest. Markera det steg som är aktuellt för kön och klicka på högerpilen för att välja.

Läs mer om hur du sätter upp köer i kapitlet Köer.


Skapa kontrollsteg

 1. Gå till Verksamhetsregler - Kontrollsteg i flödet.
  Dessa varianter finns:
  ReglerBeskrivning
  Generella reglerOmfattar regler som är skapade utifrån övergripande information på fakturorna.
  Konteringsdimensionsbaserade reglerOmfattar regler som är skapade utifrån hur fakturorna är konterade.
  Användarbaserade reglerOmfattar regler som är skapade utifrån vem som konterat, sakgranskat eller attesterat fakturorna.
  Leverantörsbaserade reglerOmfattar regler som är skapade utifrån leverantören på fakturorna.
  Utökade kontrollerOmfattar möjligheter att ange både fakturahuvudinformation och konteringsradsinformation som gemensamt ska utgöra villkor för att skicka en faktura till ett kontrollsteg.
 2. Markera den kontroll du vill skapa och klicka på +Ny 

  De fält som är gemensamma för de olika kontrollerna är:
  FältBeskrivning
  KontrollstegHär anges för vilket kontrollsteg som regeln ska gälla
  • Endast Kontroll före attest.
  • Endast Kontroll efter attest
  • Båda stegen Kontroll före attest och Kontroll efter attest.
  • Endast steget Kopia
  KontrollköHär anges vilken kö som ska vara mottagare för aktuell regel. De köer som finns valbara är de som skapades i steg 1.
  IntervallHär anges om regeln ska gälla för alla fakturor som uppfyller villkoret eller om regeln ska plocka fakturor enligt angivet intervall. Exempel: Intervallvärdet 0 (noll) innebär att regeln gäller för alla fakturor som uppfyller villkoret. Intervallvärdet 1 innebär att regeln gäller för varannan faktura osv.
  BeloppHär anges om regeln bara ska gälla för fakturor över ett visst angivet belopp. Beloppet anges i fakturans valuta.
  Ackumulerat beloppHär anges om regeln ska gälla först när det ackumulerade beloppet (fakturabelopp) passerat angiven gräns för de fakturor som regeln gäller för. Beloppet anges i fakturans valuta.
  Ackumulerad summaHär redovisas den aktuella ackumulerade summan för alla fakturor som passerat i flödet och som regeln gällt för. Knappen till höger om detta fält kan användas för att nollställa den ackumulerade summan.