Kundportal

Korrigering av fakturauppgifter

Ibland kan det vara nödvändigt att korrigera uppgifter i fakturahuvudet och detta kan endast göras i några steg.


Observera!

Om ni använder preliminärbokning så varierar det mellan ekonomisystem vad som är tillåtet att ändra på fakturor som har blivit preliminärbokade. Rådgör med er ekonomisystemskonsult om vad som är tillåtet för er.


Ankomstregistrering och Utredning

Följande uppgifter kan korrigeras i sektionen Fakturauppgifter:

 • Fakturanummer
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp
 • Valuta
 • Kurs
 • Referens
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum
 • Bokföringsdatum
 • OCR-nummer
 • Ordernr
 • Momskod
 • Kopplad faktura (debet/kredit)

Endast i Ankomstregistrering

 • Leverantör: Läs mer om detta i artikeln Byte av leverantör.
 • Verifikationsnr: Kan endast ändras om MediusGo inte är kopplat till något affärssystem. Styrs av parametern AllowEditVerNo.


Sakgranskning och Attest

Vissa uppgifter kan ändras i stegen Sakgranskning och Attest men detta styrs av ett antal systemparametrar som måste aktiveras. dessa parametrar finns i administrationsverktyget under Systemkonfiguration-Systeminställningar, fliken Funktioner.


 • Bokföringsdatum
  Styrs av parametern AllowEditBookingdate, på formuläret kan även anges i vilket/vilka av stegen som bokföringsdatumet ska kunna ändras.
 • Förfallodatum
  Styrs av parametern AllowEditDueDate. Om parametern aktiveras går förfallodatumet att ändra i samtliga steg.
 • Ordernummer
  Styrs av parametern AllowEditOrderno, på formuläret kan även anges i vilket/vilka av stegen som ordernumret ska kunna ändras.
 • Övriga fält
  Om övriga fält behöver ändras måste fakturan skickas till Utredning.