Kundportal

Uppsättning av skatter och avgifter

Allmänt

I MediusGo finns en funktion för att automatiskt skapa en eller flera konteringsrader till varje kostnadskontering, dessa rader kan tex ange olika procentsatser på moms eller olika skatter och avgifter som baseras på kostnadskonteringen. Med en kombination av momskoder och kalkylatorer på konteringsraden skapar systemet nya rader baserat på de konteringsmallar du angett.


Observera!


Det varierar mellan olika ekonomisystem hur och om dessa har egen inbyggd funktionalitet för hantering av skatter och avgifter, rådgör alltid med ekonomisystemskonsult innan uppsättning i MediusGo vidtas enl. nedan för att förhindra att problem uppstår med t.ex. dubbel bokning av skatter och avgifter i redovisningen!

Uppsättning

För att använda denna funktion måste parametern UseTAFRows under Systemkonfiguration - Systeminställningar - Funktioner vara aktiverad.


Systemkonfiguration - Skatter och Avgifter - Kolumner

Här skapar du de kolumner som ska finnas på konteringsraden för att ange indikatorer och för att visa vilken kalkylator som använts. 

Det är möjligt att ha upp till tre indikatorer och en kalkylator på samma rad, om indikatorerna har olika kalkylatorer kopplade till sig kommer kombinationen av koder att utgöra ett filter för att avgöra vilken kalkylator som ska användas.


I exemplet nedan har vi skapat 2 dimensioner på konteringsraden, en för indikatorn och en för att visa vilken kalkylator som använts:


I MediusGo kommer nu konteringsraden att se ut så här:Systemkonfiguration - Skatter och Avgifter - Värden

Här skapar du de olika indikatorer och kalkylatorer som ska användas i systemet. Indikatorer är det du anger på konteringsraderna och kalkylatorn är det som skapar uträkningen.


Skapa indikator

  1. Klicka på knappen Ny överst på sidan
  2. Ange Namn, Beskrivning, Externt namn och välj dimensionen indikatorn ska tillhöra
  3. Klicka på Spara

Skapa kalkylator

  1. Klicka på knappen Ny överst på sidan
  2. Ange Namn, Beskrivning, Externt namn och välj dimensionen kalkylatorn ska tillhöra
  3. Välj eller skapa den konteringsmall som ska användas. För vanlig moms i olika %-satser kan samma mall med 100% avdragsgill moms användas på samtliga kalkylatorer och det är värdet i fältet Procent som avgör hur stor del som ska beräknas
  4. Välj om fakturans momsprocent ska användas eller om du vill ange en egen procentsats. Om kalkylatorn ska användas för att räkna ut tex 12% moms anger du 12 i Procent-fältet.
  5. Klicka på Spara

Här är ett exempel på hur en uppsättning kan se ut


Systemkonfiguration - Skatter och Avgifter - Objektrelationer

Här sätter du ihop vilken/vilka koder som ska användas till vilken kalkylator för att rätt uträkning ska göras på de rader som skapas.


Användning i MediusGo

När du konterar en faktura i MediusGo anger du, förutom konto och övriga dimensioner, en indikator i fältet VATCode. Fyll i rätt belopp och använd enter eller tab så skapas automatiskt rader utifrån den konteringsmall och den procentsats som Kalkylatorn ska använda.

Ändrar du beloppet på huvudraden kommer Kalkylatorn att räkna om beloppen på de automatiskt genererade raderna.