Kundportal

Uppsättning av Fastighetsmoms - Ascendo Invoice

Observera!

Instruktionerna i denna artikel gäller inte MediusGo nya gränssnitt, dvs om du loggar in via app.mediusgo.com.

Allmänt

Denna lathund beskriver hur man kan konfigurera MediusGo att automatiskt generera konteringsrader för att hantera fastighetsmoms.


Observera!


Det varierar mellan olika ekonomisystem hur och om dessa har egen inbyggd funktionalitet för hantering av fastighetsmoms, rådgör alltid med ekonomisystemskonsult innan uppsättning i MediusGo vidtas enl. nedan för att förhindra att problem uppstår med t.ex. dubbel bokning av fastighetsmoms i redovisningen!

Aktivera parametrar

Gå till Adminverktyget, Systemkonfiguration - Systeminställningar - Funktioner.

Aktivera parametern UseVat (Använd fastighetsmoms).  

Om alla bolag ska använda funktionen räcker det att att bocka i rutan "Använd..." och lämna rutan "Parametern är aktiverad för bolag:..." tom, då är funktionen aktiverad i hela systemet.

Om endast några bolag ska använda funktionen bockas rutan "Parametern är aktiverad för bolag:..." i på de bolag som är aktuella.


Konfigurera konteringssträngen

Gå till Adminverktyget, Systemkonfiguration - Konteringssträng.

  1. Skapa en ny konteringsdimension. Som tillägg till dimensionerna som används av integrationen behövs en dimension för momskod. Rekommendationen är att momskoden placeras sist i konteringssträngen.
    Bocka ur "Används av integrationen".
    Bocka i "Momsfördelningsstyrande". 
  2. Uppdatera inställningarna för den dimension som används för att identifiera fastigheten (tex. kostnadsställe).
    Bocka i "Momsfördelningsreferens". 


Lägg till värden i dimensionen för momskod

Gå till Adminverktyget, Basregister - Kodplan och välj den dimension som skapades som styrande ovan.

Lägg in de momskoder som ska användas.

Exempel på momskoder:

1. G = Gemensam moms

2. N = Noll moms

3. F = Full moms


Skapa konteringsmallar

Gå till Adminverktyget, Verksamhetsregler - Konteringsmallar.

Skapa en mall med två konteringsrader. 

  • Den första ska vara av radtypen "Kostnadsförd moms" och definierar hur kostnadsdelen av momsbeloppet ska konteras. Procenttecknen som dimensionsvärden indikerar att värden från den ursprungliga konteringsraden kopieras till denna rad.
  • Den andra raden ska vara av typen "Avdragsgill moms" och innehålla ett konto för avdragsgill moms.

Exempel:

Momsfördelning

Gå till Adminverktyget, Systemkonfiguration - Skatter och Avgifter - Momsfördelning.

Skapa en momsfördelning för varje unik kombination av fastighet och momskod.

Momskod:Använd de momskoder som skapats i Kodplanen (värde från den dimension som är Momsfördelningsstyrande).
Värde

Fastighet (värde från den dimension som är Momsfördelningsreferens).

Normalt sett gäller detta Gemensam moms när procentsatsen varierar mellan fastigheter.

När procentsatsen är samma oberoende av fastighet (vanligtvis Full moms och Noll moms) räcker det att skapa en fördelning med "%" i fältet.

Procent:

Med Momskod för noll moms = 0.

Med Momskod för full moms = 100.

Med Momskod för gemensam moms = Det %-värde för avdragsgill moms som denna fastighet använder.

Mallar:Välj de konteringsmallar som skapats tidigare.