Kundportal

Skatter och Avgifter Fakturahuvudsinformation

Observera!

Instruktionerna i denna artikel gäller inte MediusGo nya gränssnitt, dvs om du loggar in via app.mediusgo.com.

Detta alternativ är en del av MediusGo funktion för skatter och avgifter. För att denna funktion ska kunna användas måste parametern UseTAFHead under Systemkonfiguration - Systeminställningar - Funktioner vara aktiverad.


Skapa ny kolumn

Använd knappen Ny för att öppna formuläret för att skapa en ny kolumn, följande formulär visas:

Välj Namn i droplisten, de som finns valbara är:

Under rubriken ObjectConfigs ligger de objekt du skapat under Kolumner - Indikatorer och Kalkylatorer.
Under rubriken HeadConfigTypes ligger några fasta alternativ som finns i programmet.

Ange också Visningsordning för kolumnen.

De kolumner som skapas kommer att visas på en egen flik i fakturahuvudet i MediusGo, och kan exempelvis se ut så här:

Alternativen i droplisten Momskod läggs upp under menyalternativet Värden - Indikatorer och Kalkylatorer och ska inte förväxlas med momskod på fakturanivå som ställs in under menyalternativet Momskod.


Visa befintliga kolumner

Öppna menyalternativet Fakturahuvudsinformation under huvudmenyn Systemkonfiguration - Skatter och avgifter och klicka på Visa, och en lista som exemplet nedan visas:


Ändra/Ta bort en befintlig kolumn

Öppna formuläret för att ändra en befintlig kolumn genom att klicka på raden i listan på huvudformuläret. Samma formulär visas som vid upplägg av en ny kolumn, med alla uppgifterna för aktuell kolumn ifyllda.

  • Lägg till eller ändra önskade uppgifter på kolumnen och spara uppgifterna med Spara-knappen.
  • Ta bort kolumnen genom att klicka på Ta bort.