Kundportal

Värden - Indikatorer och kalkylatorer

Detta alternativ är en del av MediusGo funktion för skatter och avgifter. För att denna funktion ska kunna användas måste parametrarna UseTAFHead och/eller UseTAFRows under Systemkonfiguration - Systeminställningar - Funktioner vara aktiverad. 

För en mer ingående beskrivning av uppsättning av Skatter och avgifter, se kapitlet Uppsättning av skatter och avgifter.


Skapa nya Indikatorer och Kalkylatorer

Använd knappen Ny för att öppna formuläret för att skapa nytt objekt, följande formulär visas:

Ange Namn, Beskrivning och Externt namn för objektet. 

Välj vilken Dimension som ska användas, de som finns valbara är de som skapats under alternativet Kolumner - Indikatorer och kalkylatorer.


Kalkylatorobjekt

Ett kalkylatorobjekt är det som skapar de automatiskt genererade raderna i MediusGo och därför måste några saker till anges på dessa.

Välj eller skapa den konteringsmall som de automatgenererade raderna ska utgå ifrån. Samma mall kan användas av flera kalkylatorer.

Ange om mallen ska utgå från fakturans momsprocent, om inte ange den procentsats som ska användas i fältet Procent.

Exempel: Om kalkykaltorn ska användas för 6% moms ska konteringsmallen innehålla en konteringsrad för 100% avdragsgill moms, välj att inte använda fakturans momsprocent och ange 6 i fältet Procent.


Visa befintliga Indikatorer och Kalkylatorer

Öppna menyalternativet Värden - Indikatorer och kalkylatorer under huvudmenyn Systemkonfiguration - Skatter och avgifter och klicka på Visa, och en lista som exemplet nedan visas:


Ändra/Ta bort ett befintliga Indikatorer och Kalkylatorer

Öppna formuläret för att ändra befintlig Indikator/Kalkylator genom att klicka på raden i listan på huvudformuläret. Samma formulär visas som vid upplägg av ny Indikator/Kalkylator, med alla uppgifterna för aktuellt objekt ifyllda.

  • Lägg till eller ändra önskade uppgifter på objektet och spara uppgifterna med Spara-knappen.
  • Ta bort en Indikator/Kalkylator genom att klicka på Ta bort.