Kundportal

Skatter och Avgifter Objektrelationer

Detta alternativ är en del av MediusGo funktion för skatter och avgifter. För att denna funktion ska kunna användas måste parametern UseTAFRows under Systemkonfiguration - Systeminställningar - Funktioner vara aktiverad.


Detta menyalternativ används för att koppla ihop de momsobjekt och de kalkylatorobjekt som skapats under menyalternativet Värden - Indikatorer och Kalkylatorer. 

För en mer ingående beskrivning av uppsättning av Skatter och avgifter, se kapitlet Uppsättning av skatter och avgifter.


Skapa ny Objektrelation

Använd knappen Ny för att öppna formuläret för att skapa ny objektrelation, följande formulär visas:

Välj vilken Indikator som ska höra ihop med vilket Kalkylatorobjekt och klicka på Spara.


Visa befintliga Objektrelationer

Öppna menyalternativet Objektrelationer under huvudmenyn Systemkonfiguration - Skatter och avgifter och klicka på Visa, och en lista som exemplet nedan visas:


Ändra/Ta bort en befintlig Objektrelation

Öppna formuläret för att ändra en befintlig objektrelationer genom att klicka på raden i listan på huvudformuläret. Samma formulär visas som vid upplägg av en ny objektrelation, med alla uppgifterna för aktuellt objekt ifyllda.

  • Lägg till eller ändra önskade uppgifter på objektet och spara uppgifterna med Spara-knappen.
  • Ta bort en objektrelation genom att klicka på Ta bort.