Kundportal

Kolumner - Indikatorer och kalkylatorer

Detta alternativ är en del av MediusGo funktion för skatter och avgifter. För att denna funktion ska kunna användas måste parametrarna UseTAFRows och/eller UseTAFHead under Systemkonfiguration - Systeminställningar - Funktioner vara aktiverad. För en mer ingående beskrivning av uppsättning av Skatter och avgifter, se kapitlet Uppsättning av skatter och avgifter.


Skapa ny kolumn

Använd knappen Ny för att öppna formuläret för att skapa ny kolumn, följande formulär visas:

Ange namn och beskrivning för kolumnen. Välj även dimensionsnr och om dimensionen är en kalkylator eller inte, klicka därefter på Spara.


Visa befintliga kolumner

Öppna menyalternativet Kolumner - Indikatorer och kalkylatorer under huvudmenyn Systemkonfiguration - Skatter och avgifter och klicka på Visa, och en lista som exemplet nedan visas:


Ändra/Ta bort en befintlig kolumn

Öppna formuläret för att ändra en befintlig kolumn genom att klicka på raden i listan på huvudformuläret. Samma formulär visas som vid upplägg av en ny kolumn, med alla uppgifterna för aktuellt kolumn ifyllda.

Lägg till eller ändra önskade uppgifter på kolumnen och spara uppgifterna med Spara-knappen.

Ta bort kolumnen genom att klicka på Ta bort.