Kundportal

Omvänd moms

Allmänt

Denna lathund beskriver hur man kan konfigurera MediusGo att automatiskt generera konteringsrader för att hantera omvänd moms.


Observera!


Det varierar mellan olika ekonomisystem hur och om dessa har egen inbyggd funktionalitet för hantering av omvänd moms, rådgör alltid med ekonomisystemskonsult innan uppsättning i MediusGo vidtas enl. nedan för att förhindra att problem uppstår med t.ex. dubbel bokning av moms i redovisningen!

Omvänd moms

Omvänd moms eller "Omvänd skattskyldighet" innebär att det är köparen och inte säljaren som ska deklarera hur mycket av fakturerade kostnader för tjänster som är momsredovisningspliktigt till skatteverket. Detta sker genom att 25 % av fakturans belopp ska redovisas som debet resp. kredit belopp på specifika konton för in/utgående moms, vilket därefter ingår som en del av momsredovisningen till skatteverket. 


I MediusGo finns det stöd för att hantera och automatisera detta genom en kombination av Momskoder och Momsfördelning vilken kopplas till resp. Momskod. För full automatik ska även momskoderna kopplas till de aktuella leverantörerna genom att man anger en standard momskod på leverantören i administrationsverktyget.

Att skapa en momskod med tillhörande kontering av omvänd skattskyldighet går till enligt följande:


1. Aktivera parametern UseVATCode 

Den ligger under Systemkonfiguration - Systeminställningar - Funktioner


2. Skapa en ny Momskod.

 1. Logga in i administrationsverktyget
 2. Välj funktion Systemkonfiguration - Skatter och avgifter - Momskoder, klicka på knappen Ny överst på sidan för att öppna formuläret för att registrera en ny momskod.
 3. I formuläret, ange namn på momskoden i fältet Momskod - förslagsvis "OM" samt ange beskrivningen "Omvänd moms" (kryssrutan "standard" ska EJ markeras).
 4. Spara.


3. Skapa momsfördelning/kontering som ska vara kopplad till momskoden

 1. Välj Systemkonfiguration - Skatter och avgifter - Momsfördelning och klicka på knappen Ny överst på sidan för att öppna formuläret för att registrera en ny momsfördelning.
 2. I formuläret, ange momskod "OM" för att koppla fördelningen till rätt momskod.
 3. Vid/under valet "Konteringsmall för faktura utan moms" - klicka på knappen Ny för att öppna formuläret för att skapa konteringsraderna i momsfördelningen.
 4. I formuläret ange mallnamn "Omvänd moms" och skapa därefter konteringsrader enl. följande:
  OBS! Angivna konton är endast exempel och kan behöva att anpassas till den BAS kontoplan som tillämpas i varje enskilt fall.
  • Konto: 2617 Procent: -25, Radtyp: Omvänd moms.
  • Konto: 2647 Procent: 25, Radtyp: Omvänd moms.
  • Om parametern UseFrequentAllocationProposal är Ja måste även en kostnadsrad anges på konteringsmallen.
 5. Spara och stäng, samt spara på nytt i det bakomliggande första formuläret.


4. Koppla momsen till aktuella leverantörer

För att få full automatik i att MediusGo skapar konteringsförslag för omvänd moms per automatik på importerade leverantörsfakturor, krävs att den nu skapade momskoden enl. steg 1 och 2 ovan kopplas till leverantörer som kan vara aktuella att skicka fakturor som är föremål för omvänd skattskyldighet.

 1. Välj Basregister - Leverantörer - Leverantörer.
 2. Sök upp en aktuell leverantör som fakturerar med omvänd moms, öppna leverantören.
 3. Längst ner till höger i Leverantörskortet finns ett fält för Momskod, välj där den momskod ni skapade i punkt 2.
 4. Spara.

När ovanstående steg är genomförda kommer samtliga fakturor som inkommer från aktuell leverantör och som är behäftade med omvänd moms (och därmed saknar momsbelopp i fakturahuvudet) att automatiskt få dessa två konteringsrader skapade på fakturan i MediusGo i samband med att fakturan importeras.