Kundportal

Momskoder

Allmänt

Funktionen Momskoder används för att definiera olika momskoder som ska kunna användas av systemet.


Anledningen till att använda momskoder kan vara flera, antingen att ekonomisystemet kräver tillämpning och överföring av momskoder vid bokning av leverantörsfakturor, eller att branschspecifika krav finns såsom omvänd skatteredovisningsskyldighet inom byggbranschen, alternativt helt generella krav såsom EU moms redovisning. Läs mer om detta i lathunden för Uppsättning av byggmoms och EUmoms.


Syftet med funktionen i MediusGo är att förenkla hanteringen av fakturor där momskoder krävs. Momskoden kan anges på leverantörer och användas på huvudnivå via parametern UseVATCode eller på radnivå kopplat till en momsfördelning (Läs mer i kapitlet Momsfördelning).


Exempel på effekt/funktionalitet vid användande av momskoder är att en faktura vars leverantör har en kopplad momskod, får ett konteringsförslag för momsen enligt momsfördelningen automatiskt skapad i samband vid import.

Klicka på Visa-knappen för att lista de momskoder som finns upplagda i systemet.


Skapa ny Momskod

Använd knappen Ny för att öppna formuläret för registrering av ny momskod, följande formulär visas:

Ange momskodens Namn och Beskrivning.

Kryssrutan Standard används för att definiera vilken momskod som är standard att användas och tillämpas på fakturor som importeras i systemet.Redigera eller ta bort befintlig Momskod

Visa först alla momskoder som finns registrerade och öppna därefter aktuell momskod genom att klicka på raden.

  • Ändra Namn/Beskrivning/Standard och klicka på Spara för att uppdatera en befintlig momskod.
  • Klicka på Ta bort för att radera en befintlig momskod.