Kundportal

Uppsättning av Byggmoms och EUmoms

Allmänt

Denna lathund beskriver hur man kan konfigurera MediusGo att automatiskt generera konteringsrader för att hantera byggmoms och EU moms varor/tjänster.


Observera!


Det varierar mellan olika ekonomisystem hur och om dessa har egen inbyggd funktionalitet för hantering av byggmoms/EU moms, rådgör alltid med ekonomisystemskonsult innan uppsättning i MediusGo vidtas enl. nedan för att förhindra att problem uppstår med t.ex. dubbel bokning av bygg/EU moms i redovisningen!

Byggmoms

Byggmoms eller "Omvänd skattskyldighet" inom byggbranschen innebär att det är köparen och inte säljaren som ska deklarera hur mycket av fakturerade kostnader för byggtjänster som är momsredovisningspliktigt till skatteverket. Detta sker genom att 25 % av fakturans belopp ska redovisas som debet resp. kredit belopp på specifika konton för in/utgående byggmoms, vilket därefter ingår som en del av momsredovisningen till skatteverket. I MediusGo finns det stöd för att hantera och automatisera detta genom en kombination av Momskoder och Momsfördelning vilken kopplas till resp. Momskod. För full automatik ska även momskoderna kopplas till de aktuella leverantörerna genom att man anger en standard momskod på leverantören i administrationsverktyget.

Att skapa en momskod med tillhörande kontering av omvänd skattskyldighet för byggmoms går till enligt följande:


1. Aktivera parametern UseVATCode under Systemkonfiguration - Systeminställningar - Funktioner


2. Skapa en ny Momskod.

 1. Logga in i administrationsverktyget
 2. Välj funktion Systemkonfiguration - Skatter och avgifter - Momskoder, klicka på knappen Ny överst på sidan för att öppna formuläret för att registrera en ny momskod.
 3. I formuläret, ange namn på momskoden i fältet Momskod - förslagsvis "BM" samt ange beskrivningen "Omvänd byggmoms" (kryssrutan "standard" ska EJ markeras)
 4. Spara.

3. Skapa momsfördelning/kontering som ska vara kopplad till momskoden

 1. Välj Systemkonfiguration - Skatter och avgifter - Momsfördelning och klicka på knappen Ny överst på sidan för att öppna formuläret för att registrera en ny momsfördelning.
 2. I formuläret, ange momskod "BM" för att koppla fördelningen till rätt momskod.
 3. Lämna fälten Värde och Procent tomma.
 4. Vid/under valet "Konteringsmall för faktura utan moms" - klicka på knappen Ny för att öppna formuläret för att skapa konteringsraderna i momsfördelningen.
 5. I formuläret ange mallnamn "Byggmoms" och skapa därefter två konteringsrader enl. följande:
  1. Konto: 2617 Procent: -25, Radtyp: Omvänd moms
  2. Konto: 2647 Procent: 25, Radtyp: Omvänd moms.

OBS! ovan angivna konton är endast exempel och kan behöva att anpassas till den BAS kontoplan som tillämpas i varje enskilt fall.

Spara och stäng, samt spara på nytt i det bakomliggande första formuläret


4. Koppla byggmomsen till aktuella leverantörer

För att få full automatik i att MediusGo skapar konteringsförslag för omvänd byggmoms per automatik på importerade leverantörsfakturor, krävs att den nu skapade momskoden enl. steg 1 och 2 ovan kopplas till aktuella leverantörer som kan vara aktuella att skicka fakturor som är föremål för omvänd skattskyldighet.

 1. Välj Basregister - Leverantörer - Leverantörer.
 2. Sök upp en aktuell leverantör som faktureras med byggmoms, öppna leverantören.
 3. Längst ner till höger i Leverantörskortet finns ett fält för Momskod, välj där Byggmoms.
 4. Spara.

När ovanstående steg är genomförda kommer samtliga fakturor som inkommer från aktuell leverantör och som är behäftade med byggmoms (och därmed saknar momsbelopp i fakturahuvudet) att automatiskt få dessa två konteringsrader skapade på fakturan i MediusGo i samband med att fakturan importeras.

EU Moms

Att skapa motsvarande stöd och automatisering redovisning av moms för inköp från EU land av varor resp. tjänster går till på samma sätt som för Omvänd byggmoms enl. ovan, följ stegen 1-4 med skillnaden att namnsättningen av Momskoderna och fördelningarna anpassas till resp. moms typ EU Moms Varor resp. EU Moms Tjänster:

EU Moms Varor

 1. Momskod

  Momskod namn: EUMomsVaror

  Beskrivning: EU Moms Varor

 2. Momsfördelning

  Momskod: EUMomsVaror

  Momsfördelning namn: EUMomsVaror

  Konto: 2615, Procent -25, Radtyp Omvänd moms

  Konto: 2645, procent 25, Radtyp Omvänd moms

EU Moms tjänster

 1. Momskod

  Momskod namn: EUMomsTjanster

  Beskrivning: EU Moms Tjänster

 2. Momsfördelning

  Momskod: EUMomsTjanster

  Momsfördelning namn: EUMomsTjanster

  Konto: 2614, procent -25, Radtyp Omvänd moms

  Konto: 2645, procent 25, Radtyp Omvänd moms.

OBS! ovan angivna konton kan behöva justeras och anpassas i enlighet med den aktuella BAS kontoplanen som tillämpas i varje enskilt fall.