Kundportal

Uppsättning av Fastighetsmoms - Nya MediusGo

Observera!

Instruktionerna i denna artikel gäller endast MediusGo nya gränssnitt, dvs om du loggar in via app.mediusgo.com.

Allmänt

Denna lathund beskriver hur man kan konfigurera MediusGo att automatiskt generera konteringsrader för att hantera fastighetsmoms.


Observera!


Det varierar mellan olika ekonomisystem hur och om dessa har egen inbyggd funktionalitet för hantering av fastighetsmoms, rådgör alltid med ekonomisystemskonsult innan uppsättning i MediusGo vidtas enl. nedan för att förhindra att problem uppstår med t.ex. dubbel bokning av fastighetsmoms i redovisningen!

Aktivera parameter

Gå till Adminverktyget, Systemkonfiguration - Systeminställningar - Funktioner.

Aktivera parametern UseTAFRows (Använd indikatorer för skatter och avgifter på konteringsrader).  


Om alla bolag ska använda funktionen räcker det att att bocka i rutan "Använd..." och lämna rutan "Parametern är aktiverad för bolag:..." tom, då är funktionen aktiverad i hela systemet.

Om endast några bolag ska använda funktionen bockas rutan "Parametern är aktiverad för bolag:..." i på de bolag som är aktuella.


Skapa kolumner för indikator och kalkylator

Gå till Adminverktyget, Systemkonfiguration - Skatter och avgifter - Kolumner - Indikatorer och kalkylatorer.

 1. Skapa en ny kolumn för momsfördelningsstyrande objekt tex Momskod
  Dimensionsnr=1
  Kalkylator = Nej.
 2. Skapa en ny kolumn för kalkylatorn
  Dimensionsnr = 2
  Kalkylator = Ja.

Mer information om hur du skapar kolumner finns i artikeln Kolumner - Indikatorer och kalkylatorer


Lägg till värden för Momskod

 1. Gå till Adminverktyget, Systemkonfiguration - Skatter och avgifter - Värden - Indikatorer och kalkylatorer.
 2. Klicka på Ny
 3. Fyll i Namn, Beskrivning och Externt namn.
 4. I droplisten Dimension väljer du den dimension/kolumn som skapats som momsfördelningsstyrande ovan.

Skapa en kod för varje typ av moms och momssats.

Exempel på momskoder:

 • G = Gemensam moms, 25%
 • G12 = Gemensam moms, 12%
 • G6 = Gemensam moms, 6%
 • I = Ingen moms, 25%
 • I12 = Ingen moms, 12% 
 • I6 = Ingen moms, 6%
 • F = Full moms, 25%
 • F12 = Full moms, 12%
 • F6 = Full moms, 6%

Mer information om hur du lägger till värden finns i artikeln Värden - Indikatorer och kalkylatorer.


Lägg till värden för Kalkylatorer - Full moms och Ingen moms

 1. Gå till Adminverktyget, Systemkonfiguration - Skatter och avgifter - Värden - Indikatorer och kalkylatorer.
 2. Klicka på Ny
 3. Fyll i Namn, Beskrivning och Externt namn.
 4. I droplisten Dimension väljer du den dimension/kolumn som skapats som kalkylator ovan.
 5. Välj konteringsmall som ska användas. Har ni en befintlig finns den valbar i droplisten, annars klickar ni på Ny och skapar en.
  • Mallen för Full moms ska innehålla en rad med Avdragsgill moms. I fältet Procent anges den momssats som ska användas. Skapa en mall för varje momssats.
  • Mallen för Ingen moms ska innehålla en rad med Kostnadsförd moms.  I fältet Procent anges den momssats som ska användas. Skapa en mall för varje momssats.

   Procenttecknen som dimensionsvärden indikerar att värden från den ursprungliga konteringsraden kopieras till denna rad.
 6. Använd fakturans momsprocent = Nej
 7. Procent = 100.00

Skapa en kalkylator för varje momssats som ska användas, t.ex: 

 • I = Ingen moms, 25%
 • I12 = Ingen moms, 12%
 • I6 = Ingen moms, 6%
 • F = Full moms, 25%
 • F12 = Full moms, 12%
 • F6 = Full moms, 6%

Exempel:Lägg till värden för Kalkylatorer - Gemensam moms

 1. Gå till Adminverktyget, Systemkonfiguration - Skatter och avgifter - Värden - Indikatorer och kalkylatorer.
 2. Klicka på Ny
 3. Fyll i Namn, Beskrivning och Externt namn.
 4. I droplisten Dimension väljer du den dimension/kolumn som skapats som kalkylator ovan.
 5. I droplisten Referensobjekt väljer du den dimension i konteringssträngen beräkningen ska styras av tex Fastighet.
 6. Konteringsmall lämnas tom, denna väljs på formuläret för Momsfördelning nedan.

Skapa en kalkylator för varje momssats som ska användas, t.ex: 

 • G = Gemensam moms, 25%
 • G12 = Gemensam moms, 12%
 • G6 = Gemensam moms, 6%

Exempel:

Skapa konteringsmallar

Gå till Adminverktyget, Verksamhetsregler - Konteringsmallar.
Skapa en mall med två konteringsrader. 

 • Den första ska vara av radtypen "Kostnadsförd moms" och definierar hur kostnadsdelen av momsbeloppet ska konteras. Procenttecknen som dimensionsvärden indikerar att värden från den ursprungliga konteringsraden kopieras till denna rad. Systemet tar inte hänsyn till det som står i fältet Procent på den här raden utan uträkningen görs utifrån momsprocenten
 • Den andra raden ska vara av typen "Avdragsgill moms" och innehålla ett konto för avdragsgill moms samt den %-sats som ska användas för detta. Om flera olika momssatser används skapas en mall för varje %-sats, tex Gemensam, Gemensam12 och Gemensam6.

Exempel:


Momsfördelning

Gå till Adminverktyget, Systemkonfiguration - Skatter och Avgifter - Momsfördelning.

Skapa en momsfördelning för varje unik kombination av fastighet och momskod.

Exempel:

Momskod:Använd de momskoder som skapats under Värden - Indikatorer och kakylatorer ovan.
Värde

Fastighet (värde från kodplanen för den dimension som angetts som referensobjekt på kalkylatorer).

Procent:

Det %-värde för avdragsgill moms som denna fastighet använder.

Mallar:Välj de konteringsmallar som skapats tidigare.


Skapa Objektrelationer

Ett sista steg är att koppla ihop indikatorerna med rätt kalkylator.

 1. Gå till Adminverktyget, Systemkonfiguration - Skatter och Avgifter - Objektrelationer
 2. Klicka på Ny
 3. Välj en Indikator/Momskod
 4. Välj den Kalkylator som ska kopplas till aktuell Momskod
 5. Klicka på Spara.

Du kan läsa mer om Objektrelationer i artikeln Skatter och Avgifter Objektrelationer.


Användning i MediusGo

När du konterar en faktura i MediusGo anger du, förutom konto och övriga dimensioner, en indikator i fältet Momskod. Fyll i rätt belopp och använd enter eller tab så skapas automatiskt rader utifrån den konteringsmall och den procentsats som Kalkylatorn ska använda.

Raderna från mallen döljs när fakturan skickas vidare men kan enkelt visas igen geom att klicka på pilarna till vänster om konto-fältet.