Kundportal

Konteringsregler: Dimensioner

Under administrationsverktygets huvudmeny Verksamhetsregler finns alternativet Konteringsregler som används för att lägga upp konteringsregler utöver de som finns i kontoplanen. 

Det finns tre typer av regler:

 • Tvingande regler
 • Förbjudna regler
 • Föreslående regler


Lägga upp nya konteringsregler

Klicka på knappen Ny överst på sidan för att öppna formuläret för att skapa nya konteringsregler.

Formuläret som visas är uppdelat i övre och nedre halva, däremellan finns det tre alternativa typer av regler som dimensionerna kan väljas att ha.

 1. Överst väljs först vilken dimension som ska vara styrande, samt anges fr.o.m. och t.o.m. värden för denna.
 2. Välj relationstyp (tvingande, förbjuden eller föreslående) under Alternativ.
 3. Välj sedan i den nedre delen vilken dimension som ska vara styrd samt vilka värden som ska gälla för denna.
  Om det finns styrande dimensionsvärden som har flera förbjudna eller tvingande värden som inte ligger inom samma intervall skapas flera regler med samma styrande dimensionsvärden.
  Om du väljer relationstypen 'Föreslår' så kan endast ett värde anges i den nedre delen. ('Värde från' och 'Värde till' måste vara lika)
 4. Ange giltighetsperiod samt om regeln skall vara aktiv eller inaktiv.
 5. Spara uppgifterna genom att klicka på Spara-knappen.


Visa konteringsregler

Gå till huvudmenyn Verksamhetsregler, alternativet Konteringsregler och klicka på Visa så listas alla konteringsregler i installationen. 

Listan kan filtreras på tre sätt:

 • Kategori
 • Konteringsdimension
 • Värde från

Konteringsreglernas värden som visas i listan kan sorteras i stigande och fallande ordning per kolumn genom att klicka på respektive rubrik.


Ändra/Ta bort konteringsregel

Ändra en konteringsregel genom att markera och öppna regeln från listan i grundformuläret Konteringsregler: dimensioner. Ändra önskade uppgifter på vald regel och spara uppgifterna med Spara-knappen. 


Ta bort en konteringsregel genom att markera och öppna regeln från listan i grundformuläret Konteringsregler: dimensioner. Klicka därefter på Ta bort-knappen.