Kundportal

Vanligaste kontering som konteringsförslag

Det finns en  funktion i applikationen som använder den vanligast förekommande konteringen som ett konteringsförslag. För att detta ska gälla krävs följande:

  • Fakturan är en omkostnadsfaktura.
  • Fakturan har inga kostnadsrader konterade.
  • Det finns en "vanligaste" kontering på aktuellt bolag+leverantör att applicera. För detta krävs att minst 3 fakturor har konterats lika och att dessa blivit definitivbokade.
  • Parametern UseFrequentAllocationProposal är aktiverad.

Detta innebär även att om man har parametern UseFrequentAllocationProposal aktiverad och har konteringsförslag som enbart konterar upp omvänd moms kommer funktionen att "ta över" och lägga in den vanligaste konteringen istället. För att komma runt detta lägger man in en kostnadsrad i konteringsförslaget med omvänd moms.