Kundportal

Konteringsförslag

Konteringsförslag innebär att systemet kommer att föreslå en fördefinierad kontering på fakturor som importeras i MediusGo. Möjlighet finns även att koppla en Flödesmall till ett Förslag för att tala om vilka användare som ska hantera fakturan. Konteringsförslag används främst på fakturor som ser likadana ut månad efter månad.


Prioritering av Konteringsförslag

Det finns fem typer av Konteringsförslag som prioriteras i denna ordning:

 1. Leverantör + Referens
 2. Leverantör
 3. Referens
 4. Leverantörskategori
 5. Bolag

Systemet hämtar konteringen från det Förslag som ligger högst i prioritering.


Flödesmallar på Konteringsförslag

Flödesmallar på Konteringsförslag fungerar enligt samma prioriteringsordning.

Om fakturan matchas mot ett Konteringsförslag på Leverantör+Referens och det Förslaget har en Flödesmall kommer den mallen att användas. 

Om Förslaget saknar mall kommer systemet att gå vidare i prioriteringsordningen för Förslag för att se om det finns en Flödesmall kopplad på något annat Förslag och då använda den.


Detta innebär att det går att sätta upp Konteringsförslag på enskilda leverantörer, som konteringen hämtas från, men att Flödesmallen kan sättas på ett Förslag för tex en Leverantörskategori om flera leverantörer ska använda samma flöde, eller på ett Förslag för bolag om alla fakturor i bolaget ska passera samma användare.

Läs mer om hur Du skapar Flödesmallar i artikeln Flödesmallar.


Systemparametrar som styr konteringsförslag

 • AllowIncompleteAllocationProposal
  Ger möjlighet att skapa ofullständiga konteringsförslag. Tex kan fält som är tvingande enligt konteringsregler lämnas tomma.
 • AllowNoAccountAllocationProposal
  Ger möjlighet att skapa konteringsförslag utan konto. Tex kan fördelning göras mellan avdelningar men konto specificeras på fakturan
 • UseFrequentAllocationProposal
  Om konteringsförslag saknas appliceras tidigare kontering på fakturan. Läs mer om detta i artikeln Vanligaste kontering som konteringsförslag

Läs mer om hur du ändrar systemparametrar i artikeln Systeminställningar - Allmänt


Skapa nytt konteringsförslag

Gå till Verksamhetsregler - Konteringsförslag i administrationsverktyget för att administrera konteringsförslag.

Klicka på knappen  överst på sidan och och välj vilken typ Ni vill skapa överst på formuläret.


Det finns tre olika typer av konteringsförslag: 


Konteringsförslag på bolag

Dessa konteringsförslag styrs av identiteten på det bolag man arbetar i. I huvudsak används denna funktion för att skapa automatisk kontering av ingående moms. 

Skicka fakturan enligt denna flödesmall

En flödesmall kan kopplas till konteringsförslaget vilket innebär att fakturan går enligt ett fastställt flöde, dvs. en färdig flödesväg omfattande både de steg som fakturan ska passera samt vilka användare som ska vara förvalda som handläggare i respektive steg. Om Ankomstregistreringen är avstängd kommer systemet att skicka faktura så långt in i flödet som möjligt enligt denna mall.


Hämta konteringsrader från befintligt konteringsförslag

I arbetsbesparande syfte kan man använda sig av funktionen Hämta konteringsrader från befintligt konteringsförslag. Då erhålls ett befintligt konteringsförslag som man sen lätt kan modifiera till ett nytt konteringsförslag. 


Konteringsrader

 • Skriv konteringen  på samma sätt som en faktura konteras i MediusGo, 
 • Ange hur stor procent av beloppet som ska läggas på denna rad
 • Ange vilken typ av rad det handlar om.
  Valbara radtyper
  • Kostnadsrad: %-sats av fakturans nettobelopp.
  • Kostnadsförd moms: %-sats av fakturans momsbelopp konterat på kostnadskonto
  • Avdragsgill moms: %-sats av fakturans momsbelopp konterat på momskonto
  • Öresavrundning: Används vid ordermatchning, läs mer om detta i artikeln Administration av ordermatchning, används endast vid konteringsförslag på bolag.
  • Omvänd moms: %-sats av fakturans nettobelopp, används denna radtyp bör två rader läggas upp, en debet och en kredit.

  • Påslag: Används vid ordermatchning, läs mer om detta i artikeln Administration av ordermatchning, används endast vid konteringsförslag på bolag.
 • Skapa en ny rad genom att trycka Enter eller tabba förbi fältet Radtyp.

För att göra ett förslag som konterar den ingående momsen anges tex. %-satsen 100 och radtypen Avdragsgill moms.


Konteringsförslag på leverantörskategori

Detta alternativ används för att skapa ett gemensamt konteringsförslag för flera leverantörer som ingår i samma kategori. Läs mer om hur Ni skapar kategorier i artikeln Leverantörskategorier.


Välj kategori i droplisten Leverantörskategori.


Skicka fakturan enligt denna flödesmall

En flödesmall kan kopplas till konteringsförslaget vilket innebär att fakturan går enligt ett fastställt flöde, dvs. en färdig flödesväg omfattande både de steg som fakturan ska passera samt vilka användare som ska vara förvalda som handläggare i respektive steg. Om Ankomstregistreringen är avstängd kommer systemet att skicka faktura så långt in i flödet som möjligt enligt denna mall.


Hämta konteringsrader från befintligt konteringsförslag

I arbetsbesparande syfte kan man använda sig av funktionen Hämta konteringsrader från befintligt konteringsförslag. Då erhålls ett befintligt konteringsförslag som man sen lätt kan modifiera till ett nytt konteringsförslag. 


Konteringsrader

 • Skriv konteringen  på samma sätt som en faktura konteras i MediusGo, 
 • Ange hur stor procent av beloppet som ska läggas på denna rad
 • Ange vilken typ av rad det handlar om.
  Valbara radtyper
  • Kostnadsrad: %-sats av fakturans nettobelopp.
  • Kostnadsförd moms: %-sats av fakturans momsbelopp konterat på kostnadskonto
  • Avdragsgill moms: %-sats av fakturans momsbelopp konterat på momskonto
  • Öresavrundning: Används vid ordermatchning, läs mer om detta i artikeln Administration av ordermatchning, används endast vid konteringsförslag på bolag.
  • Omvänd moms: %-sats av fakturans nettobelopp, används denna radtyp bör två rader läggas upp, en debet och en kredit.
  • Påslag: Används vid ordermatchning, läs mer om detta i artikeln Administration av ordermatchning, används endast vid konteringsförslag på bolag.
 • Skapa en ny rad genom att trycka Enter eller tabba förbi fältet Radtyp.


Konteringsförslag på leverantör/referens

Dessa konteringsförslag kan skapas på tre olika sätt:

 • Leverantörsid: Dessa förslag används på fakturor från specifik leverantör.
 • Referensvärde (wildcard % kan användas): Dessa förslag används på fakturor med en viss referens. Flera konteringsförslag baserat på referens kan inte kombineras på samma faktura.
 • Leverantör+referens (wildcard % kan användas): Dessa förslag används på fakturor från en viss leverantör som har angiven referens

Skicka fakturan enligt denna flödesmall

En flödesmall kan kopplas till konteringsförslaget vilket innebär att fakturan går enligt ett fastställt flöde, dvs. en färdig flödesväg omfattande både de steg som fakturan ska passera samt vilka användare som ska vara förvalda som handläggare i respektive steg. Om Ankomstregistreringen är avstängd kommer systemet att skicka faktura så långt in i flödet som möjligt enligt denna mall.


Hämta konteringsrader från befintligt konteringsförslag

I arbetsbesparande syfte kan man använda sig av funktionen Hämta konteringsrader från befintligt konteringsförslag. Då erhålls ett befintligt konteringsförslag som man sen lätt kan modifiera till ett nytt konteringsförslag. 


Konteringsrader

 • Skriv konteringen  på samma sätt som en faktura konteras i MediusGo, 
 • Ange hur stor procent av beloppet som ska läggas på denna rad
 • Ange vilken typ av rad det handlar om.
  Valbara radtyper
  • Kostnadsrad: %-sats av fakturans nettobelopp.
  • Kostnadsförd moms: %-sats av fakturans momsbelopp konterat på kostnadskonto
  • Avdragsgill moms: %-sats av fakturans momsbelopp konterat på momskonto
  • Öresavrundning: Används vid ordermatchning, läs mer om detta i artikeln Administration av ordermatchning, används endast vid konteringsförslag på bolag.
  • Omvänd moms: %-sats av fakturans nettobelopp, används denna radtyp bör två rader läggas upp, en debet och en kredit.
  • Påslag: Används vid ordermatchning, läs mer om detta i artikeln Administration av ordermatchning, används endast vid konteringsförslag på bolag.
 • Skapa en ny rad genom att trycka Enter eller tabba förbi fältet Radtyp.


Visa/Ändra/Ta bort konteringsförslag

Gå till Verksamhetsregler-Konteringsförslag i administrationsverktyget och klicka på . Konteringsförslagen som visas i listan kan sorteras i stigande och fallande ordning per kolumn genom att klicka på respektive rubrik.


Öppna formuläret för att ändra befintligt konteringsförslag genom att klicka på konteringsförslaget i listan på huvudformuläret. Samma formulär visas som vid upplägg av nytt konteringsförslag, med alla uppgifterna för aktuellt förslag ifyllda. Lägg till eller ändra önskade uppgifter på konteringsförslaget och spara uppgifterna med Spara-knappen.


Ta bort ett konteringsförslag genom att öppna förslaget och klicka på Ta bort.