Kundportal

Fakturareferenser

Med Fakturareferens avses fältet Er referens på leverantörsfakturan, dvs. information som normalt indikerar vilken person som gjort beställningen som fakturan avser. Som värde i referensfältet används ofta personnamn (för- och efternamn), men även helt andra värden såsom projektnummer, leveransadresser etc. kan förekomma. Om referensen på en faktura överensstämmer med en användares signatur kommer denne att automatiskt föreslås som mottagare.


Menyalternativet Verksamhetsregler - Fakturareferenser - Referensregler i administrationsverktyget används för att administrera kopplingen mellan aktuella referensvärden och dess motsvarande adressater i flödet.


Skapa ny referens

Använd knappen överst på sidan för att öppna formuläret för att lägga upp en ny referens.FältBeskrivning
Skapa standardadressering för valt bolagBockas i för att skapa en adressering som gäller för alla fakturor inom aktuellt bolag som saknar matchande referens. Detta kräver att parametern UseIncReg är avslagen.
FakturareferensHär anges aktuellt referensvärde som ska kopplas. % och * kan användas som wildcard för att täcka in flera varianter.
BeskrivningHär kan referensvärdet beskrivas/förtydligas.
AnkomstregistreringsköAlla fakturor som matchar mot aktuell referens kommer att gå till angiven kö för ankomstregistrering (om systemet är konfigurerat för detta)
KonteringsköAlla fakturor som matchar mot aktuell referens kommer att gå till angiven kö för kontering (om systemet är konfigurerat för detta).
'Försenade fakturor'-köHär anges om en specifik kö för försenade fakturor ska tillämpas för alla fakturor med aktuell referens.
KopiaköHär anges om fakturareferensen ska styra fakturan till en specifik kopiakö.
SakgranskareAlla fakturor som matchar mot aktuell referens kommer ges de användare som läggs i listan Valda sakgranskare som föreslagna mottagare när man ska skicka till sakgranskning. Om systemet automatiskt adresserar fakturan så fungerar det på samma sätt. Vid sökning i listorna kan s.k. wildcards användas för att söka på alla referenser som börjar på en eller flera bokstäver. Som tecken för wildcard kan * eller % anges.

När all information om referensen är angiven sparas uppgifterna genom att klicka på Spara-knappen.


Spara referenser i MediusGo

När en faktura skickas från Ankomstregistrering finns det på Skicka-formuläret, under Ytterligare åtgärder, en kryssruta för att para ihop fakturans referens med den mottagare som valts på formuläret. Denna koppling läggs då till i Referensregistret.


Observera!

Om detta alternativ markeras när det inte finns någon referens på fakturan skapas en standardadressering för bolaget, dvs alla fakturor som saknar referens går till vald mottagare.

Visa/Ändra/Ta bort Fakturareferenser

Under huvudmenyn Verksamhetsregler - Fakturareferenser under menyalternativet Referensregister visas en lista på alla referenser i systemet.

Referenserna som visas i listan kan sorteras i stigande och fallande ordning per kolumn genom att klicka på respektive rubrik.

Om det finns fler än 100 referenser i bolaget visas knappar med intervall längst ner i listan.

Klicka på knapparna för att växla mellan de olika listorna.


Öppna formuläret för att redigera befintlig referens genom att klicka på referensen i listan. Samma formulär visas som vid upplägg av ny referens, men med alla uppgifterna för aktuell referens ifyllda. Lägg till eller ändra önskade uppgifter på referensen och spara uppgifterna med ett klick på Spara-knappen.


Ta bort en referens genom att öppna referensen från referenslistan, klicka därefter på Ta bort-knappen. Bekräfta att referensen ska tas bort med OK. Referensen tas då bort ur systemet.