Kundportal

Konteringsmall för leasing

Allmänt

Denna lathund beskriver hur man kan konfigurera MediusGo att automatiskt generera konteringsrader för att hantera leasingkontering.

Konteringsmallar används för att enkelt kontera fakturor som har en återkommande kontering. Dessa kan skapas och tas bort både direkt i MediusGo eller i administrationsverktyget. Hur du använder mallar vid kontering kan du läsa mer om i kapitlet Använda konteringsmallar.


Observera!


Det varierar mellan olika ekonomisystem hur och om dessa har egen inbyggd funktionalitet för hantering av leasing, rådgör alltid med ekonomisystemskonsult innan uppsättning i MediusGo vidtas enl. nedan för att förhindra att problem uppstår med t.ex. dubbel bokning av moms i redovisningen!

 

Skapa konteringsmall för leasing

 

Gå till Administrationsverktyget, Verksamhetsregler - Konteringsmallar och klicka på  överst på sidan.

 

Ange Mallnamn exempelvis "Leasing" och skapa därefter tre konteringsrader enl. följande:

OBS! Kontona är endast ett exempel. Det är ni själva som vet vilka konton som gäller hos er.

  1. Konto: 264X  Procent: 50, Radtyp: Avdragsgill moms
  2. Konto: 561X Procent: 50 , Radtyp: Kostnadsförd moms.
  3. Konto: 561X Procent: 100, Radyp: Kostnad