Kundportal

Automatisk kontering

Det finns flera olika sätt att få en automatisk kontering på en faktura, dessa appliceras på fakturan i följande ordning:

  1. Konteringsförslag på Leverantör och Referens
  2. Konteringsförslag på Leverantör
  3. Konteringsförslag på Referens
  4. Konteringsförslag på Leverantörskategori
  5. Konteringsförslag på Bolag
  6. Vanligast förekommande kontering som konteringsförslag (Parametern UseFrequentAllocationProposal är satt till ja)
  7. Specialanpassningar

Det kan förekomma att om en faktura matchar två konteringsförslag, ett med leverantör och ett annat med referens, kombineras dessa, dvs värden fylls först på från förslaget med leverantör och sedan kompletteras raden med värden från förslaget med referens. Detta innebär att Konto kan hämtas från förslaget med leverantör och Projekt hämtas från förslaget med referens.