Kundportal

Konteringsmallar i administrationsverktyget


Skapa konteringsmall

Gå till Verksamhetsregler - Konteringsmallar och klicka på överst på sidan.


På formuläret ska följande anges:

FältBeskrivning
MallnamnAnges det namn som används när mallen hämtas.
AnvändarnamnNamn på den person mallen tillhör (om typen användarmall valts).
Malltyp
Allmän mallMalltypen kan användas av samtliga användare som finns i aktuellt bolag. 
AnvändarmallMalltypen kan endast användas av den person som är vald i droplisten Användarnamn.
Administrativ mallMalltypen kan endast användas av fakturaadministratörer i stegen Ankomstregistrering och Utredning.
Hämta konteringsrader från befintlig konteringsmallI arbetsbesparande syfte kan man välja en befintlig konteringsmall i droplisten som man sen lätt kan modifiera till en ny konteringsmall.
KonteringsraderHär anges den kontering mallen ska ha på samma sätt som kontering sker i MediusGo.
Valbara radtyper:
 • Kostnadsrad: %-sats av fakturans nettobelopp.
 • Kostnadsförd moms: %-sats av fakturans momsbelopp konterat på kostnadskonto
 • Avdragsgill moms: %-sats av fakturans momsbelopp konterat på momskonto
 • Öresavrundning: Används vid ordermatchning, läs mer om detta i artikeln Administration av ordermatchning, används endast vid konteringsförslag på bolag.
 • Omvänd moms: %-sats av fakturans nettobelopp, används denna radtyp bör två rader läggas upp, en debet och en kredit.

 • Påslag: Används vid ordermatchning, läs mer om detta i artikeln Administration av ordermatchning, används endast vid konteringsförslag på bolag.

När all information om konteringsmallen är angiven sparas uppgifterna genom att klicka på Spara-knappen.


Ändra konteringsmall

 1. Gå till Verksamhetsregler - Konteringsmallar och klicka på Visa.
 2. Öppna den mall du vill ändra.
 3. Gör de ändringar du vill göra.
 4. Klicka på Spara.


Ta bort konteringsmall

 1. Gå till Verksamhetsregler - Konteringsmallar och klicka på Visa.
 2. Öppna den mall du vill ta bort.
 3. Klicka på Ta bort.