Kundportal

Flödesmallar

En flödesmall ar ett färdigt arbetsflöde omfattande både de steg som fakturan ska passera samt vilka användare som ska vara förvalda som handläggare i respektive steg.

Under administrationsverktygets huvudmeny Verksamhetsregler återfinns en funktion för administration av flödesmallar.


Skapa ny flödesmall

Använd knappen Ny för att öppna formuläret för att skapa ny flödesmall, följande formulär visas:

Ange namn och beskrivning för flödesmallen och gå igenom flikarna för de steg som mallen ska omfatta för att välja de användare som ska handlägga fakturan i respektive steg. 

Listan kan filtreras genom att skriva i rutorna ovanför respektive kolumn. Kryssrutan Visa personliga köer kan också användas för filtrering, när den är ibockad visas samtliga möjliga mottagare i systemet och när den är urbockad visas endast gruppköer.


Markera och flytta användarna från den vänstra listan (Valbara användare) till högra listan (Valda användare), om flera användare väljs i samma steg kommer dessa att få fakturan parallellt. Används attesthierarki väljs den första attestanten. När flödesmallen är skapad sparas den med Spara-knappen. 


Att tänka på!

Flödesmallar ger inte rätt att attestera fakturor utan talar endast om till vem fakturan ska skickas. 

Attestregler måste alltid sättas upp för att en person ska kunna attestera.

Visa flödesmallen grafiskt

För att se hur mallen ser ut, klicka på knappen Visa flödesmallen grafiskt, följande bild visas:


Visa/Ändra/Ta bort befintliga flödesmallar

Öppna menyalternativet Flödesmallar under huvudmenyn Verksamhetsregler  klicka på och följande lista visas:

Mallarna i listan kan sorteras genom att klicka på kolumnrubrikerna

  • För att ändra en befintlig flödesmall, klicka på mallen i listan och ett formulär visas med alla mallens egenskaper angivna.
    Utför de ändringar som krävs i mallen avseende steg och användare, spara ändringarna med Spara.
  • För att ta bort en flödesmall, klicka på mallen i listan och klicka sedan på Ta bort.
    Om meddelandet "Det gick inte att ta bort flödesmallen! (Den är troligtvis kopplad till en regel som använder mallen)" visas är mallen kopplad till ett konteringsförslag. Ta bort mallen från konteringsförslaget först och prova sedan att ta bort den igen.