Kundportal

Skapa ny roll

Syftet med roller är att använda dessa för att tilldela användarna egenskaper och behörigheter, istället för att sätta behörigheterna direkt på användaren. Härigenom underlättas administrationen vid personalförändringar, då det endast är innehavaren av en roll som behöver bytas istället för att på nytt administrera samtliga egenskaper på en efterträdare.


Skapa ny roll

Ny roll skapas genom att gå till Organisation-Roller i administrationsverktyget och klicka på knappenöverst på sidan.


Följande formulär visas:

Formuläret bygger på 3 huvudnivåer:

 • Rollinformation: namn och beskrivning av rollen
 • Rollens bolag, användare och köer: de bolag, användare och köer som ska tillhöra rollen
 • Rollegenskaper på bolag: egenskaper för rollen inom respektive bolag.

När all information om rollen är angiven sparas uppgifterna genom att klicka på Spara-knappen.


Grundläggande information om rollen

Som grundläggande information på rollen krävs att både Namn och Beskrivning anges.

 • Kontoägare: Användarna i en roll som markeras som Kontoägare får tillgång till känslig information gällande er installation, som till exempel licens. OBS! Används bara i Nya MediusGo, dvs om ni loggar in via app.mediusgo.com.
 • Etiketträttighet (instans): ger rollen behörighet att göra etiketter tillgängliga i alla bolag när de skapas. Rättighet att skapa etiketter för enskilt bolag ges på fliken Övriga behörigheter under respektive bolag.


Rollens bolag, användare och köer

I sektionen Rollens bolag, användare och köer kan rollen kopplas till bolag, användare och köer. 

På fliken Rollens bolag listas de juridiska enheter som rollen är kopplad till. För lägga till och ta bort bolag på rollen, välj fliken Lägg till/Ta bort bolag.

Markera ett eller flera bolag i listan Valbara bolag och lägg till dem genom klick på >-knappen. Ta bort bolag från en roll på motsvarande sätt, genom att markera ett eller flera enheter i listan Valda bolag och ta bort dem genom klick på < -knappen.


Kopiera bolag

Om en roll ska tillhöra flera juridiska enheter, och helt eller delvis ha samma egenskaper i bolagen kan detta hanteras enkelt genom funktionen på fliken Kopiera bolag.

I listan Välj bolag att kopiera från visas de bolag som rollen redan tillhör.
I listan Välj bolag att kopiera till visas alla bolag som användaren redan tillhör, samt alla övriga bolag i installationen.
Härigenom kan kopiering både göras till ett nytt bolag för användaren, och till ett av de bolag som användaren redan tillhör.

1. Markera det bolag i listan vars egenskaper som ska kopieras.

2. Välj vilken information som ska kopieras genom att kryssa i något/några av alternativen

 • Allt: Innebär att all information som rollen har på valt bolag, avseende flikarna under rubriken Rollegenskaper för bolag kommer att kopieras till det nya bolaget.

Attesträttigheter

 • Generellt attestbelopp
 • Högsta attestbelopp per faktura
 • Attestdimensioner

Rapport och Sökbehörighet

 • Sökbehörigheter
 • Rapportbehörighet

Specialattestregler

 • Specialattestregler

Administrationsrättigheter

 • Administrationsrättigheter

Övriga behörigheter

 • Etiketträttighet
 • Betalspärra faktura
 • Ändra kontering på attesterad rad utan att signaturen raderas
 • Sekretess
 • Allmänna mallar
 • Starta om arkiverad faktura
 • Fakturabilagor
 • Flytta faktura till utredning

3. Välj till vilket eller vilka bolag som valt bolags uppgifter ska kopieras till genom att markera dem i listan Välj bolag att kopiera till.

4. Utför kopieringen genom att klicka på knappen Kopiera.


Koppla användare till roll

För att koppla en roll till en eller flera användare används fliken Rollens användare.

För att lägga till en eller flera användare till rollen, markera dessa i listan över Valbara användare och lägg dem till listan över Valda användare genom att klicka på >- pilen.

Sökning av användare kan göras genom att skriva in hela eller del av signatur/förnamn/efternamn.


Koppla roll till en eller flera köer

För att koppla en roll till en eller flera köer används fliken Rollens köer.

Fliken har samma funktion för att lägga till/ta bort köer till rollen som beskrivs i funktionen för att ta bort/lägga till användare till rollen enligt ovan.
Köer kan också administreras under menyalternativet Organisation-Köer


Rollegenskaper på bolag

Rättigheter på rollen sätts på bolag och görs på de nedre flikarna på formuläret. Markera första aktuellt bolag på fliken Rollens bolag och gör inställningarna på flikarna: