Kundportal

Roller och specialattestregler

Utöver det ordinarie attestreglementet vilket baseras på en eller flera atteststyrande konteringsdimensioner finns möjlighet att administrera specialattestregler, vilka fungerar som undantag till det ordinarie attestreglementet.
En specialattestregel innebär att för en viss unik kombination av konto och konteringsdimensioner kan en användare eller roll tilldelas en unik attesträtt.

Skapande av själva reglerna sker i administrationsverktygets huvudmeny Attestreglemente, alternativet Specialattestregler.

Via fliken Specialattestregler på rollformuläret väljs om en roll ska ges en särskild attesträtt enligt någon av de regler som finns upplagda i systemet.

Närmare beskrivning av hur du hittar fliken finns i artikeln Visa/ändra/ta bort roller.


Lägg till/ta bort specialattestregler på en roll

Börja med att markera det bolag som rättigheterna ska tilldelas på fliken Rollens bolag och därefter fliken Specialattestregler.

För att lägga till en befintlig specialattestregel till en roll, markera en eller flera regler i listan Valbara specialattestregler och lägg till dem i listan Valda specialattestregler genom att klicka på > -knappen. På motsvarande sätt sker borttag av rättighet på specialattestregler för en roll. Listan kan filtreras genom att skriva i fältet ovanför respektive kolumn.