Kundportal

Roller och övriga behörigheter

För att ge en roll behörighet att t.ex. hantera sekretessfakturor eller skapa etiketter på bolagsnivå, markera först bolaget på fliken Rollens bolag på rollformuläret och klicka sedan på fliken Övriga behörigheter.

Närmare beskrivning av hur du hittar fliken finns i artikeln Visa/ändra/ta bort roller.


På denna flik anges följande egenskaper för rollen:


BehörighetBeskrivning
Behörighet att skapa 'Allmänna mallar' från MediusGoAnvänds för att ge rollen rätt att skapa allmänna konteringsmallar som kan användas av alla fakturahandläggare i systemet.
SekretessbehörighetAnvänds för att ge rollen rätt att se och söka sekretessmarkerade fakturor.
Sekretessadministratör fakturorAnvänds för att styra om rollen ska ha behörighet att förändra åtkomsten till arkiverade sekretessbelagda fakturor via sökfunktionen.
Administrera fakturabilagorAnvänds för att ge rollen rätt att administrera bilagor, dvs. via MediusGo sökfunktion kunna ta bort och ändra andra användares bilagor.
Flytta återsökta fakturor till utredningAnvänds för att ge rollen rättigheter att flytta en återsökt faktura i flödet (i något av stegen ankomstregistrering, kontering, sakgranskning, attest) direkt till kön Utredning.
Tillåt rollen att starta om en arkiverad fakturaAnvänds för att tilldela rollen behörighet att starta om fakturor som är avslutade (definitivbokade, makulerade eller annullerade).
Behörig att betalspärra fakturaAnvänds för att ge rollen behörighet att betalspärra fakturor (funktionen styrs av parametern UsePaymentBlock under menyn Systemkonfiguration/Systeminställningar).
AvtalsrättighetAnvänds för att ge rollen behörighet att se Avtals-knappen i sektionen Föregående fakturor i arbetsköfönstret och i fakturafönstret.
EtiketträttighetAnvänds för att ge rollen rättighet att skapa etiketter som är bolagsspecifika till skillnad mot alternativet uppe vid rollens grundläggande information som ger rättighet att skapa etiketter för både hela instansen och specifikt bolag.
Behörighet att ändra en attesterad konteringsrad utan att attestsignaturen raderasGer rollen möjlighet att ändra kontering utan att fakturan på nytt måste skickas till attest. OBS! I gamla gränssnittet gäller detta endast i steget Kontroll efter attest 
Behörighet att ändra kontering på arkiverade fakturorGer rollen möjlighet att ändra kontering på en arkiverad faktura.