Kundportal

Användare för revisorer

Skapa användare för revisor (enbart sökrättigheter)

Om en revisor  eller användare önskar tillgång till systemet för att enbart kunna söka efter fakturor, men inte kunna hantera eller få fakturor skickade till sig så kan ni följa nedanstående guide.

Först så skall vi skapa en ny roll eftersom det är utifrån rollen vi sätter vilka rättigheter och funktioner användarna kommer få tillgång till i systemet.


Skapa roll

 1. Öppna administrationsverktyget genom att trycka på kugghjulet (admin) i menykolumnen
 2. Välj kategorin Organisation, därefter Roller i menyn ute till höger.
 3. För att skapa en ny roll trycker ni på knappen  uppe till vänster.
 4. Fyll i Namn och Beskrivning på rollen, t.ex. "Revisor sökrättigheter" (båda fälten kan vara lika)
 5. Under fliken Lägg till/Ta bort bolag väljer ni vilka bolag som denna roll skall få tillgång till. Markera bolagen i den vänstra spalten och klicka på högerpilen mellan spalterna för att välja bolag.
 6. Efter detta är gjort så navigerar ni tillbaka fliken Rollens bolag.
  Markera därefter det första bolaget i listan, och välj fliken nedanför med namnet Rapport- och Sökbehörighet.
  Här kommer ni behöva välja vilken typ av sökrättighet rollen skall få för detta bolag, t.ex. "Alla fakturor".
  I och med detta kommer de få tillgång att söka på samtliga fakturor oberoende hur fakturan har konterats och vem det är som har attesterat denna.
 7. Om samma rättigheter ska gälla i flera bolag är det enklast att kopiera denna inställning genom att göra så här:
  Gå till fliken Kopiera bolag och markera det bolag ni vill kopiera från i den vänstra spalten. Bocka i alternativet "Sökbehörighet" och markera sedan de bolag ni vill kopiera till i den högra spalten. Klicka sedan på Kopiera.
 8. Tryck på knappen Spara längst ner till höger på formuläret, ni har nu skapat den nya rollen med sökrättigheter.


Skapa användare

Efter att ni har skapat rollen i systemet så behöver en användare skapas, som sedan tilldelas den nya rollen. För att göra detta följer ni stegen nedanför.

 1. Välj kategorin Organisation och välj därefter Användare i menyn ute till höger.
 2. Skapa den nya användaren genom att klicka på uppe till vänster.
 3. Fyll därefter i uppgifterna för användaren.
  OBS! Om ni använder Azure, dvs loggar in via "https:/ /app.mediusgo.com" eller "https:/ /[xxxxx].ascendo.se" måste eposten justeras så att den blir unik då en revisor kan ha flera kunder som använder MediusGo . Detta gör ni genom att lägga till ett + tecken och er instans (de fem siffrorna ni använder för att gå till inloggningssidan xxxxx.ascendo.se) före @ så att det ser ut så här: "annika.berglund+43209@revisorsbolaget.se".
  Eventuella mail från systemet kommer fortfarande att gå till "annika.berglund@revisorsbolaget.se" men revisorn använder "annika.berglund+43209@revisorsbolaget.se" för att logga in hos er.
 4. Efter detta är gjort ser ni till att tilldela den nya rollen för denna användare, detta gör ni genom att pila över rollen från den vänstra spalten till den högra.
  Tilldela därefter vilka bolag som denna användare skall få tillgång till (kan skilja sig mot rollens inställningar). Detta gör ni genom att välja fliken Lägg till/Ta bort bolag och pila över de bolag som skall gälla. Nedan ser ni ett exempel på hur detta kan se ut. 5. Navigera till fliken Användarens bolag tryck därefter på det översta bolaget i listan.
  I den nya fliken som visas nedanför så skall ni då bocka ur "Visa som adressat", i och med detta kommer användaren inte kunna motta några fakturor i systemet.
 6. Om samma rättigheter ska gälla i flera bolag är det enklast att kopiera denna inställning genom att göra så här:
  Gå till fliken Kopiera bolag och markera det bolag ni vill kopiera från i den vänstra spalten. Bocka i alternativet "Visa som adressat" och markera sedan de bolag ni vill kopiera till i den högra spalten. Klicka sedan på Kopiera.
 7. Efter detta är gjort trycker ni på Spara längst ner till höger på formuläret. Användaren är nu upplagd i systemet och kan logga in och söka reda på fakturor i ert system.