Kundportal

Roller och administrationrättigheter

I systemet kan olika administratörsroller skapas vilka har åtkomst till olika delar av administrationsverktyget.


Gå till Organisation-Roller och öppna aktuell roll. Markera det bolag rollens rättigheter ska tillhöra på fliken Rollens bolag och klicka sedan på fliken Administration. 

Närmare beskrivning av hur du hittar fliken finns i artikeln Visa/ändra/ta bort roller.

Markering av ett alternativ innebär att menyalternativet i administrationsverktyget blir tillgängligt för användare som tillhör aktuell roll. 

Alternativet Samtliga innebär att alla funktioner i administrationsverktyget ska vara tillgängliga för rollen. Vid markering av detta alternativ inaktiveras övriga alternativ. 


Observera!

Dela inte ut behörigheter till Attestreglemente och Roller/Administration (rätt att tilldela andra roller behörigheter i administrationsverktyget) till andra än de som absolut måste ha dessa rättigheter.