Kundportal

Roller rapport- och sökbehörighet

På rollformulärets flik Rapport - och Sökbehörighet anges på vilken nivå aktuell roll ska ha rättigheter att söka fakturor i systemet samt om rollen har rätt till att se rapporter i MediusGo. 

Närmare beskrivning av hur du hittar fliken finns i artikeln Visa/ändra/ta bort roller.


Börja med att välja aktuellt bolag på fliken Rollens bolag.


Rapportbehörigheter

RapportbehörighetBeskrivning
Behörig att visa rapporterVid markering av denna kryssruta ges rollen rätt att använda och köra samtliga standardrapporter och Dashboarden som finns i MediusGo och vilka nås via arbetsköfönstret. Ingen avgränsning av vilka rapporter som rollen har rätt att använda kan anges.
Behörig att visa anpassade rapporterVid markering av denna kryssruta ges rollen rätt att använda och köra samtliga anpassade rapporter. Dessa utformas enligt önskemål vilket tillhandahålls som konsultanpassning av MediusGo AB.Sökbehörigheter

SökbehörighetBeskrivning
Ingen sökbehörighetInnebär att rollen inte kan söka några fakturor för det aktuella bolaget.
Egna fakturor

Innebär att rollens användare vid sökning av fakturor endast får träff på de fakturor som användaren själv har konterat/sakgranskat eller attesterat, dvs. användarens signatur finns på fakturan.

Beroende på dimensionsbehörighetInnebär att rollens användare vid sökning av fakturor får träff på de fakturor som är konterade med de valda konteringsdimensionernas värden samt sina egna fakturor enligt ovan.
Administration av vilka värden en roll ska ha rätt att söka faktura på sker genom att först välja flik för aktuell konteringsdimension och därefter via > och < -knapparna lägga till/dra ifrån så att rollen tilldelas sökbehörighet på rätt värden. Listan kan filtreras genom att skriva i rutorna ovanför respektive kolumn.
Alla fakturorInnebär att rollen kan söka efter alla fakturor i systemet