Kundportal

Lägga upp ny leverantör

Observera!


Leverantörsregistret läses alltid över från ekonomi/affärssystemet som MediusGo är integrerat med. Affärssystemet betraktas som ägare av denna information och redigering av leverantörsuppgifter ska därför alltid utföras i affärssystemet för att undvika dubbeladministration och ej synkroniserade register.

Funktionen Leverantörer i administrationsverktyget finns därför främst i syfte att visa den importerade informationen, och inte att ändra informationen.

Dock finns stöd i administrationsverktyget för att både redigera och ta bort befintliga leverantörer, samt lägga upp nya leverantörer.


Lägga upp ny leverantör


Observera!

Som nämnts ovan ska ändringar av leverantörsinformation utföras i affärs/ekonomisystemet i första hand.
Leverantörer som läggs upp här kommer inte att föras över till ekonomisystemet.

För att lägga upp en ny leverantör direkt i MediusGo leverantörsregister, välj huvudmenyn Basregister och underalternativet Leverantörer-Leverantörer och därefter knappen Ny. Följande formulär visas:

FältBeskrivning
Typ av dubblettkontrollAnvänds för att ange om leverantören använder samma fakturanr på fakturorna och hur ofta dessa kommer.
MomskodAnvänds för att vid behov koppla en fördefinierad momskod till en leverantör, se vidare om momskoder under hjälpavsnittet för detta.
FactoringAnvänds för att markera att detta är ett factoringbolag. 
InköpAnvänds för att markera att fakturor från denna leverantör är orderfakturor
SekretessAnvänds för att markera att fakturor från denna leverantör ska sekretessmärkas

Fyll i aktuella uppgifter och välj spara för att lägga till den nya leverantören i leverantörsregistret.

Första fakturan från en ny leverantör märks upp med etiketten Ny leverantör.


Visa/redigera/ta bort leverantör

I menyn Basregister/Leverantörer listas alla leverantörer i installationen. Sökning av leverantör kan göras via LeverantörsID, Leverantörsnamn eller Leverantörsnr 1-4, sökning kan ske på hela eller del av respektive begrepp, (* eller % används som wildcard). Vid sökning utan angivande av värden listas alla leverantörer.


När listan är fylld med leverantörer kan sortering göras i stigande och fallande ordning genom att klicka på respektive rubrik.

  • För att visa och/eller redigera information på en leverantör samt ta bort leverantör, öppna leverantören genom att klicka på den i listan.
    All information på leverantören kan här redigeras, spara ändringarna genom att klicka på Spara-knappen.
  • För att ta bort leverantören helt från leverantörsregistret - klicka på Ta bort-knappen.