Kundportal

Bokningsspärr

Det finns en möjlighet att märka upp fakturor med en bokningsspärr i de fall fakturan inte ska bokas i ekonomisystemet. Detta görs genom att klicka på knappen  överst i fakturafönstret.

När spärren är aktiverad blir knappen röd.

Det skiljer sedan mellan olika ekonomisystem hur och om bokningsspärr hanteras. Vill ni veta om ert ekonomisystem hanterar bokningsspärr kontakta oss genom att registrera ett supportärende i kundportalen så kollar vi det.


Aktivera funktionen Bokningsspärr

För att knappen Bokningsspärr ska synas i fakturafönstret måste användaren tillhöra en roll med denna behörighet.

Gå till Rollformuläret, fliken Övriga behörigheter, och bocka i alternativet "Behörig att bokningsspärra en faktura" på på de bolag som är aktuella.