Kundportal

Etiketter

Etiketter i Fakturafönstret

Funktionen Etiketter i fakturafönstret används för att märka upp fakturor så att de blir lättare att hitta.

Klicka på knappen överst i fakturafönstret för att välja en etikett.

Standardetiketter

Det finns sex st. standardetiketter i olika färger som kan användas genom bocka i rutan till vänster. Etiketten visas sen på etikett-knappen i fakturafönstret och i en egen kolumn på fakturan i arbetsköfönstret.

Tips för att välja etikett

  • Filtrera listan genom att skriva i textrutan.
  • Välj alla etiketter i listan genom att klicka på Välj alla.
  • Ta bort tidigare markerade val genom att klicka på Ta bort alla val.

Skapa egna etiketter

Det finns även möjlighet att skapa egna etiketter genom att klicka på plustecknet bredvid en av standardetiketterna. Att skapa ettiketter är en rollbehörighet, läs mer om detta nedan.

På formuläret som öppnas kan man sen skriva in den text man vill ha på etiketten.

För att etiketten ska vara tillgänglig i alla bolag bockar man i rutan System Etikett, lämnar man den rutan tom finns etiketten bara i det bolag som fakturan tillhör.


För att ändra eller ta bort en etikett ur listan klickar man på pennan bredvid etiketten i listan. Att ändra och ta bort etiketter är även det styrt av rollbehörighet.


Etiketter i Arbetsköfönstret

I Arbetsköfönstret finns möjlighet att endast visa fakturor med en specifik etikett. 

Klicka på knappen till höger på sidan och välj etikett i droplisten. Som standard visas systemetiketter i listan, för att se/välja bolagsspecifika etiketter behöver du först välja bolag i filtret.


Behörigheter för Etiketter

Behörighet för att skapa/ändra/ta bort etiketter sätts på rollnivå.

Gå till Organisation - Roller och öppna den roll som ska ha rättigheten.


Rättigheten att skapa/ändra/ta bort etiketter ges per bolag och sätts på Rollegenskaper på bolag - Övriga behörigheter.

  1. Välj bolag på fliken Rollens bolag
  2. Klicka på fliken Övriga behörigheter
  3. Bocka i rutan Etiketträttighet


Om rollens användare, förutom rättigheten ovan att skapa/ändra/ta bort etiketter, ska ha rätt att göra etiketterna tillgängliga i alla bolag bockas rutan Etiketträttighet (instans) i överst på rollformuläret. Detta innebär att rutan System Etikett är tillgänglig för dessa användare när en etikett skapas.