Kundportal

Bokmärken

Om du vill följa en faktura i flödet oavsett vem den ligger hos kan Du använda funktionen Bokmärke.

Öppna fakturan du vill följa och klicka på knappen överst i fakturafönstret och ett formulär öppnas:


Klicka på stjärnan för att bokmärka fakturan och en lista med alla dina bokmärkta fakturor skapas på formuläret:


Du kan sedan växla till en annan bokmärkt faktura genom att klicka på den i listan.


Bokmärken i Arbetsköfönstret

Klicka på  längst till höger under knappen Filter.

Ett fönster öppnas liknande det i fakturafönstret:

Klicka på den faktura Du vill se.


Ta bort bokmärken

I Arbetsköfönstret och Fakturafönstret kan Du bocka i rutan vid de fakturor Du vill ta bort bokmärket på och sedan klicka på .

I Fakturafönstret kan Du även, om Du vill ta bort bokmärket på den faktura som är öppen, klicka på den blå stjärnan.