Kundportal

Bilagor

Titta på bilagor

Om det finns bilagor till en faktura kan man se detta på fakturabilden i Arbetsköfönstret och Fakturafönstret. Om det är mer än en sida så bläddrar man till bilagorna genom att klicka på >.


Lägg till bilaga

Alla användare kan lägga till bilagor samt ändra och ta bort bilagor användaren själv lagt till. För att ändra och ta bort bilagor som lagts till av andra användare krävs särskild behörighet, läs mer om detta i artikeln Administrera fakturabilagor


För att lägga ett dokument som en bilaga till en faktura, eller titta på befintliga bilagor, öppnar man fakturan och klickar på i övre delen av fönstret. Antalet bilagor som hör till fakturan visas på knappen .

Ett formulär öppnas som visar vilka bilagor som eventuellt redan är kopplade till fakturan. Klicka på en rad och bilden visas i den högra delen av fönstret.

Stäng bilageformuläret med krysset i övre högra hörnet.


Befintliga bilagor visas även i fakturafönstret och arbetsköfönstret, läs mer om detta i artikeln Fakturabilden.


För att lägga till en ny bilaga klickar man på knappen Lägg till och följande formulär öppnas:


Välj fil

Klicka på så öppnas en dialog för att välja dokument att lägga till fakturan.

Dessa filformat kan läggas till som bilaga:

 • bmp
 • docx, doc
 • gif
 • html, htm
 • jpeg, jpg
 • pdf
 • png
 • rtf
 • tif
 • txt
 • xlsx, xls


Filen får vara max 10MB.


Dokumenttyp

Två dokumenttyper finns att välja på. Bilaga används för interna bilagor som exempelvis kvitton eller anteckningar. Faktura används för bilagor som hör till själva fakturan som exempelvis fakturaspecifikationer. 


Ändra dokumenttyp

Ändra dokumenttyp på en bilaga genom att markera den i listan och klicka på Redigera. Det är endast möjligt att ändra bilagor användaren lagt till själv. För att ändra andra bilagor krävs separat behörighet, läs mer om detta i artikeln Administrera fakturabilagor.


Ta bort bilaga

Borttag av bilagor görs via knappen Ta bort, observera att normalt kan en användare endast ta bort de bilagor som användaren själv har lagt till fakturan.Om andra bilagor ska tas bort krävs separat behörighet, läs mer om detta i artikeln Administrera fakturabilagor.