Kundportal

Dela faktura

Om en faktura ska delbetalas finns det möjlighet att dela upp denna i flera fakturor.


Börja med att gå till Administrationsverktyget, menyalternativet Systemkonfiguration - Systeminställningar, fliken Funktioner. Leta upp parametern UseInvoiceSplit och sätt den till Ja.

Funktionen finns nu tillgänglig i stegen Sakgranskning, Attest och Utredning.


Dela faktura

Delning av en faktura sker i två steg där fördelningen kan göras i sakgranskning, attest och utredning och själva skapandet av nya fakturor sker i utredning.


Fördela fakturabeloppet

 1. Öppna fakturan du vill dela och klicka på knappen överst på sidan.
  Följande formulär öppnas:
 2. Ange hur många fakturor du vill dela upp fakturan på och klicka på Dela faktura.
  Fakturans belopp och momsbelopp fördelas på de antal fakturor du angett, där varje rad representerar en specifik faktura.

  Belopp och förfallodatum går att redigera på respektive rad. Momsbeloppet räknas ut automatiskt utifrån radbeloppet men kan även det justeras. En rad måste innehålla antingen Nettobelopp eller Momsbelopp, eller både och, för att kunna sparas, dvs båda fälten kan inte vara 0,00.
  Eventuellt återstående belopp visas i rött under respektive kolumn. Hela fakturabeloppet måste fördelas för att fakturan ska gå att dela.

 3. Skriv ett meddelande och klicka på Spara.

 4. Ikonen för Dela faktura blir rödmarkerad för att markera att delning gjorts och fakturan kan endast skickas till Utredning där delningen slutförs.


Ta bort rader

Bocka i kryssrutan till vänster på de rader du vill ta bort och klicka på Ta bort.

Tar du bort alla rader kommer du tillbaka till början och anger det antal fakturor du vill skapa enligt ovan.Skapa nya fakturor

I steget Utredning slutförs delningen vilket innebär att originalfakturan annulleras och flera mindre delfakturor, med nya ärende- och fakturanummer skapas.


För att göra uppdelningen klickar man på Skicka. Det enda alternativet som finns är Annullera och dela faktura, skriv ett meddelande, klicka OK

 • Originalfakturan annulleras med systemmeddelandet att fakturan är uppdelad och delfakturornas nya fakturaid
 • Delfakturorna, till antalet samma som antalet rader på uppdelningsformuläret, går till Ankomstregistrering med originalets fakturanummer + suffixet _1, _2 osv. 
 • Statusmeddelandet på delfakturorna anger hur många delfakturor som skapats samt originalfakturans fakturaid.

Delfakturorna skickas sedan vidare i ett normalt flöde.Ta bort delning

Om en uppdelning felaktigt lagts till på en faktura kan denna tas bort, innan fakturan annulleras, genom att:

 1. Klicka på  för att öppna formuläret.
 2. Klicka på den översta av kryssrutorna till vänster för att markera alla rader.
 3. Klicka på Ta bort, raderna tas då bort och du kommer tillbaka till ursprungsformuläret.
 4. Klicka på Spara.
 5. Ikonen blir då svart igen för att visa att ingen delning finns på fakturan.