Kundportal

Radtolkning

Denna funktion kräver att er miljö har stöd och funkton för radtolkning. Kontakta oss genom att registrera ett ärende i kundportalen om du vill veta mer.

För att aktivera radtolkning på en leverantör markeras alternativet Line items under Leverantörsinställningar.

På fakturabilden visas de tolkade raderna med en lila ram och markerade rader med blått.Lägg till rader

För att lägga till rader klickar man på plusset till vänster om raderna eller trycker Ctrl+Insert. En eller flera rader kommer att läggas till genom att klicka OK ovanför fakturabilden. 


Redigera rader

Ställ dig på aktuell rad i listan och tryck F2 eller klicka på pennan till vänster . Flytta markeringarna på fakturabilden så att de hamnar över rätt värden. Att ändra markeringar i fakturabilden är lättast att göra genom att använda musen men vill ni istället använda tangentbordet finns några kortkommandon för detta längst ner i artikeln.


Klicka sedan på OK ovanför fakturabilden.


Ta bort rader

Ställ dig på aktuell rad i listan och klicka på soptunnan till vänster eller tryck Ctrl+Delete.


Ladda om rader

Vill du läsa in alla rader igen klickar du på pilen till vänster .
Bekräfta detta genom att klicka på OK ovanför fakturabilden.

Befintliga rader kommer att tas bort och nya läsas in.


Skicka in fakturan

När samtliga rader är korrekta skickar man in fakturan i flödet genom att klicka på knappen Send to workflow till höger eller genom att trycka Ctrl+Enter.Film om Radtolkning i CaptureKortkommandon för markering i fakturabilden


Tabb

Växla fokus mellan radpost och radpostceller


Piltangenterna

Flytta radobjekt eller markerade radobjektceller


Skift+Piltangenter

Flytta radobjekt eller markerade radobjektceller i större steg


S+Piltangenter

Ändra storlek på celler


Skift+S+Piltangenter

Ändra storlek på celler i större steg


Enter

Acceptera cellposition eller acceptera fångade radposter (fyll i radpostnätet med fångade data)


Esc

Lämna den valda radposten eller konfigurationsläget för radposten.