Kundportal

Kom igång med Capture fakturatolkning

Det är enkelt att komma igång med Capture!

Om Medius interna fakturatolkning Capture finns uppsatt och klart kommer de som har rollen Fakturaadministratör i systemet se kön Verifiering.


För att se vilken/vilka mailadresser som är kopplad mot ert/era bolag, går du till kön Verifiering och klickar på knappen 

E-postadresser i Capture"


Intill bolagsnamnet finner du den mailadress som är kopplad till det bolaget:


Via "kopiera" funktionen i slutet på mailadressen kan du enkelt ta den med dig och skicka in en första testfaktura till bolaget. Det tar ca 3-5 minuter för en faktura att importeras, och du är igång!


Leverantörer

Leverantörsregistret behöver skickas till Capture för att leverantörerna ska vara valbara där.
Vid första uppsättning är det redan gjort av en tekniker på MediusGo, men om du lägger upp en ny leverantör i ekonomisystemet och önskar trigga överföringen till Capture för snabbare hantering (går att göra så snart leverantören finns i MediusGo Admin) gör du enligt nedan:

Gå in på Admin - Basregister - Leverantörer - Leverantörer och klicka på knappen Skicka leverantörer till Capture.