Kundportal

Verifiera faktura

Öppna en faktura för verifiering genom att klicka på den i Verifieringskön.

Vilka fält som tolkas och visas i kolumnen till  höger bestäms på formuläret för Leverantörsinställningar.


I listan över fält till höger är klara fält markerade med en grön kvadrat medan de fält där det saknas värde är markerade med en orange triangel .


När du står i ett fält visas en blå ram runt det tolkade värdet på fakturabilden.


Övriga värden som är tolkade i andra fält visas med gult på bilden.


Ändra/Lägga till värden

  1. Ställ markören i ett fält du vill ändra och markeringen på fakturabilden ändras till en blå ram runt det tolkade värdet.
  2. Håll in Ctrl och gör en ruta över önskat värde på bilden för att ändra värdet i fältet.
  3. Bekräfta värdet i fältet med Tabb eller Enter.
  4. När samtliga värden är korrekta skickas fakturan vidare med knappen Send to workflow eller genom att trycka Ctrl+Enter.


Lär dig mer om att verifiera fakturor i filmen Capture Matchning av fält.