Kundportal

Leverantörsinställningar

Det finns några inställningar kopplade till varje leverantör. För att ändra dessa klickar man på kugghjulet vid leverantörsfältet


Ett formulär öppnas till vänster om verifieringsfälten som innehåller information om leverantören.

 


Supplier identifiers

Här visas den information som finns för att identifiera leverantören, informationen hämtas från Leverantörsregistret.


Touchless automation

Här finns ett alternativ för att välja om alla fakturor från leverantören ska verifieras manuellt (Inactive), eller om fakturor med alla fält grönmarkerade ska gå förbi verifieringen och direkt in i systemet (Activated). Hur du aktiverar/avaktiverar Touchless automation på en leverantör finns beskrivet i artikeln Touchless automation


Här finns också statistik för leverantören. 

  • Correct
    Procentandelen fakturor utan varningar och utan ändrade fält under de senaste 60 dagarna. Ett högt värde indikerar god noggrannhet i datainsamlingen.
  • Touchless
    Andelen fakturor utan varningar under de senaste 60 dagarna. Med Touchless-automatisering aktiverad skickas sådana fakturor automatiskt till arbetsflödet.


Fields

Längst ner finns möjlighet att välja vilka fält som ska verifieras på fakturor från leverantören.


Lär dig mer om leverantörsinställningar i filmen Capture Matcha leverantör & Inställningar