Kundportal

Periodisera kontering

Allmänt

Periodisering av konteringar går att utföra i MediusGo, men det är en förutsättning att det ekonomisystem som används kan ta emot periodiseringsinformation för att det ska fungera fullt ut.

Konteringsrad som ska periodiseras konteras som vanligt på det kostnadskonto på vilket kostnaden ska bokföras och balanskontot för periodiseringen anges i periodiseringsformuläret.


Periodisering av konteringsrad

Bocka i de rader Du vill periodisera och klicka på droplisten Välj radaktivitet ovanför konteringsraderna.

Välj Periodisera

Beroende på hur MediusGo är konfigurerat kan periodisering ske på följande olika sätt:


Periodisering med angivande av konto och start/slut datum

Välj vilket balanskonto som ska användas för periodiseringen, endast konton som är markerade som periodiseringskonton i kontoplanen visas i listan över valbara konton. Om det konto Du vill använda saknas i listan måste detta konto markeras som ett periodiseringskonto i Kontoplanen. Läs om hur Du gör detta i artikeln Kontoplan.


Ange Från datum och datum T.o.m. för periodiseringen och klicka på Periodisera varvid det konterade beloppet fördelas över det antal perioder som angivits. Eventuell öresavrundning läggs automatiskt på den första perioden.

Justering av beloppen mellan perioderna kan göras manuellt vid behov. Spara periodiseringen genom att klicka på OK-knappen.


Periodisering genom angivande av periodiseringsmall

Utöver ovanstående stödjer även MediusGo att periodisering genomförs med angivande av periodiseringsmall. Stöd finns för att periodiseringsmallen kan innehålla olika mycket information (skiljer mellan olika ekonomisystem):

 • Periodiseringskonto.
 • Antal perioder.
 • Startdatum (period).
 • Slutdatum (period).

Att konteringsraden är periodiserad framgår av ikonen till vänster på raden.


Ta bort och redigera periodisering

 1. Öppna periodiseringen på en rad genom att klicka på ikonen.
  Öppna periodiseringen på flera periodiserade rader som har samma periodisering genom att markera dessa rader i kryssrutan, klicka på droplisten Välj radaktivitet och välj Periodisera.
 2. Redigera en periodisering genom att ändra i fälten och därefter klicka på OK.
  Ta bort periodiseringen genom att klicka på Ta bort, på periodiseringsformuläret, och samtliga rader raderas. Klicka på OK för att avsluta och konteringsraden visas nu på fakturan utan periodisering.

Begränsa periodiseringar via systeminställningar

Begränsning av funktionen för periodisering kan konfigureras via administrationsverktyget för att:

 • Förhindra att konteringsrader där konto flaggat som momskonto periodiseras (AllowVATPeriod).
 • Förhindra att periodisering utförs på period som är stängd (MinPeriodicDate/MaxPeriodicDate).