Kundportal

Kontering av fakturor

Allmänt

När fakturorna kommer in fakturahanteringssystemet har de flesta redan påförts en automatkontering.

Detta görs genom att matcha bolag/leverantör och referens i kombination. Läs mer om detta i artikeln Konteringsförslag.

Kontering kan utföras i flera av fakturastegen beroende på hur MediusGo har konfigurerats.


För att visa konteringsraderna under bilden klickar man på bredvid rubriken.

För att göra sektionen med konteringsraderna högre drar man i det prickade fältet  ovanför raderna.


Redigera rader

Det finns flera olika sätt att kontera en faktura:

 • Skriv in konteringsvärdena direkt.
 • Skriv in en del av ett värde eller en beskrivning, tex "biler", och välj ett alternativ i listan som kommer upp.
 • Använd en konteringsmall
  Skriv mall i kontofältet och välj mall i listan.
 • Kopiera kontering från föregående faktura
  • Skriv föregående i kontofältet och konteringen från den senaste fakturan kopieras.
  • Välj faktura under sektionen Föregående fakturor och klicka på Kopiera kontering
 • Kopiera konteringsraden ovanför genom att trycka Shift+Enter i kontofältet på nedersta raden.
 • Skriv vanligaste i kontofältet så hämtas den vanligaste konteringen från den leverantören i aktuellt bolag.
 • Istället för att skriva in aktuellt belopp i beloppsfältet går det att skriva en procentsats så räknar programmet själv ut beloppet.
 • Använd beloppsfältet som en kalkylator genom att ange tecknen +, -, * och /.


Skapa ny konteringsrad och förflyttning mellan raderna

Använd Tab-tangenten för att förflytta markören till höger, när sista fältet är passerat skapas automatiskt en ny tom rad. Alternativt kan ny rad skapas direkt (oavsett var markören står på aktuell rad) genom att trycka Enter

Systemet räknar hela tiden ut vad som finns kvar av beloppet att kontera, och föreslår resterande belopp på den nya raden.

Förflyttning mellan befintliga rader sker med Pil upp/Pil ner samt Tab/Shift+Tab.


Enterknapp som Tabknapp

Vill Du istället för Tab använda Enter för att flytta markören ställer Du in detta under Inställningar - ProfilTa bort konteringsrader

 • Borttag av icke-komplett konteringsrad sker med ESC-knappen eller genom att klicka på  längst till vänster på raden.
 • Ta bort en befintlig rad genom att klicka på krysset längst till vänster
 • Ta bort flera befintliga konteringsrader samtidigt genom att bocka i rutan till vänster på de konteringsrader som är aktuella, klicka på droplisten Välj radaktivitet och välj Ta bort.Sambandskontroller

Om särskilda sambandskontroller finns upprättade i ekonomisystemet flyttas dessa kontroller även över till MediusGo. Följande typer av kontroller stöds:

 • Obligatoriska fält markeras med gult.
 • Icke tillåtna fält att ange är grå.
 • Valfria fält att ange är vita.

Se exempel nedan:Meddelanden

Det är möjligt att skriva ett meddelande på varje konteringsrad genom att trycka Ctrl+M i kontofältet.

Skriv meddelandet på formuläret som öppnas och klicka OK.

För att skriva samma meddelande på flera rader bockar man i rutorna på aktuella rader och väljer sedan Meddelande i droplisten Välj radaktivitet ovanför konteringsraderna. Skriv meddelandet på formuläret som öppnas och klicka OK.


Att det finns ett meddelande på raden visas genom en pratbubbla till vänster på aktuell konteringsrad.

Klicka på pratbubblan för att öppna meddelandet.

OBS! Dessa meddelanden visas endast på konteringsraderna och inte i sektionen Meddelanden.


Ta bort meddelande

För att ta bort meddelande på en rad klickar man på pratbubblan, tar bort texten och klickar OK.

För att ta bort flera meddelanden samtidigt bockar man i rutorna på aktuella rader och väljer sedan Meddelande i droplisten Välj radaktivitet ovanför konteringsraderna. Ta bort texten i meddelanderutan och klicka OK, meddelandet försvinner då på samtliga markerade rader.