Kundportal

Ändra en attesterad konteringsrad utan att signaturen raderas

Om en person behöver kunna ändra konteringen på en attesterad faktura utan att behöva skicka den för godkännande igen är det möjligt att göra detta utan att attestsignaturen försvinner.

Denna behörighet sätts på rollformuläret, fliken Övriga behörigheter och heter "Behörighet att ändra en attesterad konteringsrad utan att attestsignaturen försvinner".