Kundportal

Kontera med fastighetsmoms

Hanteringen av fakturor med delad moms, exempelvis fastighetsmoms, som kräver särredovisning kan konteras efter dessa specifika egenskaper redan i MediusGo. Det första steget innebär att skapa förutsättningarna i bakgrunden, mer om det i artikeln Uppsättning av Fastighetsmoms.


När förutsättningarna väl är på plats öppnas fakturan i vanlig ordning för kontering, men med några egenskaper som är bra att ha kontroll på. 


Börja med öresavrundning

Eftersom öresavrundningar är momsfria och således inte skall läggas mot fakturans nettobelopp kan dessa med fördel hanteras som första konteringsrad, så följer övriga konteringsrader rätt beräkningar.


Varje momssats kräver en egen konteringsrad 

En faktura med t.ex. både 25% och 12% moms får två kostnadsrader, med tillhörande momskod och momsrader. 


En faktura med öresavrundning, samt 25% respektive 12% moms skall således ha minst 3 konteringsrader: 

  • 3740 med ingen moms (öresavrundning) 
  • 4610 med 25% moms 
  • 4332 med 12% moms.


En bild som visar text, skärmbild, nummer, Teckensnitt Automatiskt genererad beskrivning

 


Där respektive kostnadsrad med tillhörande moms följaktligen konteras med tillhörande momskod. I detta fall har vi använt momskod G för 25% moms, G12 för 12% moms. För respektive momskod konfigureras  bakomliggande momsfördelning efter behov, varför hela eller delar av momsen konteras som avdragsgill, medan resterande belopp kostnadsförs. 


Kvar att kontera

I det fall fakturan har många konteringsrader kan avvikelser uppstå, till exempel: 

Där konteringsraden 0.00 anger nettobelopp kvar att kontera, medan ’Kvar att kontera: -0.01’ anger brutto. 

Denna differens behöver justeras på en momsrad; vilket görs innan ni sparar konteringsraderna. 

Efter att fakturan sparats låses momsraderna, och ni behöver göra om raden från början om ändringar krävs. 


Motsatt förhållande: 

Här är nettot är 0.01, medan bruttot ’Kvar att kontera:' är 0.00. Detta hanteras på liknande sätt, alltså justeras differensen från en kostnadsrad till momsrad för att balansera fakturabeloppet mot konterat belopp. 
Dolda rader

När en faktura kommer till sakgranskare/attestant kommer momsraderna vara dolda men kan enkelt visas genom att klicka på pilen till vänster om Konto.